Nieuws - 11 oktober 2001

LS: Per definitie tegen debat?

LS: Per definitie tegen debat?

Op de voorkant van Wb 28 zegt Frans Kok over de maatschappelijke organisaties die uit het debat 'Eten en Genen' stappen, dat het 'misschien wel zo is dat actiegroepen per definitie tegen dit soort initiatieven zijn.' Zo ligt het niet. Het is zelfs een van onze statutaire doelen om een grondig en eerlijk debat te stimuleren. Maar de randvoorwaarden moeten wel kloppen. Begin 2000 werkten we mee aan het 'verkennend rapport' voor dit debat. In dat rapport konden we ons nog vinden. Maar in de uitwerking is de discussie teruggebracht tot een handjevol GM-toepassingen, waaronder als re?el voorgestelde fictieve voorbeelden.

Ook is de inbreng van de uitvoerende organisaties oncontroleerbaar. Zij verzamelen argumenten en maken daar een verslag van. De Tweede Kamer krijgt tussentijds - achter gesloten deuren - een voorlopige uitslag. Als de video, die voor elk zaaldebat vertoond zou moeten worden, daarvan een voorbeeld is, dan voorspelt dat niet veel goeds. Er worden fantastische GMO-producten gepresenteerd, en alleen bij de (fictieve) phytophthora-resistente aardappel worden ook andere richtingen genoemd. Bezwaren worden vaak versimpeld door de commentaarstem en zo snel mogelijk geneutraliseerd. Als een directeur van DSM in de video zegt: "Je weet precies welk stukje DNA je pakt en je weet ook w??r je die inbouwt in de nieuwe cel", dan blijft dit onweersproken. Commentaarstem bij beelden van blinde zwarte kindertjes: "Dus als je nu nee zegt tegen genetischemodificatietechnieken, en je te weinig aandraagt om de acute nood te lenigen, kan het zijn dat je honderden miljoenen mensen overlevert aan ondervoeding en sterfte." Objectief?

De enige Afrikaan die iets mag zeggen, juicht biotechnologie toe. Geen wonder, hij is zelf biotechnoloog, maar dat wordt niet vermeld. Ook de weerstand in de Derde Wereld wordt niet genoemd, wel wordt gezegd dat er onlusten zouden zijn omdat mensen het w?l willen.

We hebben onze bezwaren herhaaldelijk geuit, ook over de geheimzinnigheid over de voorlichting aan de 150 geselecteerde Nederlanders. De commissie is slechts op deelpunten tegemoet gekomen, en heeft ons onlangs duidelijk te kennen gegeven dat zij onze bezwaren tegen de opzet kent, maar daar niet over wil debatteren. Wij hebben het vertrouwen in de commissie Terlouw verloren. Wij gaan daarom op eigen kracht de discussie aan, op 29 oktober in Den Haag. Iedereen is welkom.

Chris Hayes,

voorlichter Nederlands Platform Gentechnologie