Nieuws - 10 oktober 2002

LS: Hooglanders

LS: Hooglanders

In WB van vorige week las ik het stukje met de visie van Dolf Smits. Het lijkt me interessant om daar de volgende visie naast te zetten: Het oormerken van Schotse Hooglanders in Natuurgebieden dient ook om andere redenen NIET te geschieden dan die door Dolf Smits werden genoemd. De dieren zijn binnengehaald om te verwilderen en al grazend deel uit te maken van een ons welgevallig natuurlijk ecosysteem. Dat is wat anders dan het inscharen van koeien of paarden van een boer uit de omgeving. Deze Schotse Hooglanders horen dus exact dezelfde positie in te nemen als hekrunderen, wilde zwijnen, vossen, ree?n, dam- en edelherten.

Dat wildbeheerders er behoefte aan hebben om van sommige dieren in natuurgebieden een registratie bij te houden is prima, maar ze moeten zich niet door een AID laten dwingen om dat op een manier te doen die aan de veehouderij is voorbehouden: ze houden immers geen vee! Ook voor de wet horen deze Hooglanders dus als 'wild' te worden beschouwd. Als dat met de huidige Europese richtlijnen niet kan, dan moeten die dus worden aangepast. Vervolgens zitten we nog wel met twee dilemma's. Ten eerste, wat doe je als er teveel dieren zijn en ze van de honger dreigen om te komen? In wildparken in het buitenland is het heel normaal dat je dan af en toe een wildveiling organiseert, waar een aantal gevangen dieren aan andere parken of dierentuinen kunnen worden verkocht en daarheen worden overgebracht. Als dat geen optie meer is, bij voorbeeld omdat alle potenti?le leefgebieden voor Hooglanders al vol zijn, komt het tweede dilemma: mogen we het boventallig wild afschieten en opeten? Vooral dat 'mogen opeten' schijnt een probleem te zijn, maar wat is erop tegen om, net als een wild zwijn of edelhert, af en toe op het wildmenu ook Schotse Hooglander te zien prijken. Dat is nu bij uitstek scharrelvlees dat een veel beter lot verdient dan 'de destructor'. Waarom kunnen we de wet- en regelgeving niet daarop afstemmen, in plaats van het persen van deze vorm van natuurbeheer in een agrarisch keurslijf?

Leo van den Berg, Alterra