Nieuws - 12 september 2002

LS: Gezonde melk

LS: Gezonde melk

Naar aanleiding van het artikel genaamd 'weidekoe levert gezondere melk dan stalkoe' voel ik me genoodzaakt om te reageren als student en melkveehouder. Het artikel doet vermoeden dat de melk van koeien die in de wei staan gezonder is dan haar soortgenoten die op stal staan. Een betere conclusie zou zijn 'melk geproduceerd uit vers gras bevat minder onschadelijke vetzuren dan melk uit graskuil'. Het onderzoek betreft namelijk een voedingsonderzoek en huisvesting lijkt me niet de bepalende invloedsfactor. Hoe schets ik een verkeerd beeld van de werkelijkheid? Dit kopje doet (de consument) vermoeden dat het beter is koeien in de wei te houden. Dit is een andere discussie waar dit geen argument voor hoeft te zijn. Het lijkt mij niet onverstandig dat de onderzoekers hun conclusie baseren op de werkelijkheid. Er zijn veel bedrijven die in de zomer zomerstalvoedering toepassen. Daarnaast zijn alle koeien in de winter op stal en wat is dan het verschil tussen de gras- en ma?skuilen en ma?s ten opzichte van vers gras. Ook verbaast het me dat op basis van vetzuren bepaald kan worden of melk gezond is. Hebben cel- en kiemgetal bijvoorbeeld hier geen invloed op? Kortom ik denk dat men iets te voorbarig is geweest met het gebruiken van deze titel.

Jeroen Nolles, student Zo?techniek