Nieuws - 28 juni 2001

LS: Facilitair Bedrijf

LS: Facilitair Bedrijf

Euthanasie is alleen toegestaan in zeer bijzondere gevallen, namelijk bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Wageningen Universiteit echter draait de volgorde om. Men past euthanasie toe op gezonde pati?nten (mechanische werkplaats, elektronische werkplaats, beeldgroep, enz.), waarna het lijden en de uitzichtloosheid bij de achterblijvende leerstoelgroepen wordt neergelegd.

Jan Cozijnsen heeft in Wb nr. 18 al het belang van deze diensten voor het onderwijs en onderzoek bij veel leerstoelgroepen aangegeven. Ook Berry Geerligs (nog even Beeldgroep Wageningen) slaat de spijker op de kop (Wb nr. 19).

In hetzelfde nummer beweert ene Peter Booman: "We houden de diensten in huis die direct verweven zijn met het onderwijs en het onderzoek. Zij hebben een voorsprong op de concurrentie omdat ze goed weten wat de klant wil", en noemt als voorbeeld het Technisch Installatie Beheer. Als er diensten zijn waar deze omschrijving nog meer op van toepassing is, dan zijn dat wel de werkplaatsen en de beeldgroep. Maar aangezien de personen die dit advies opgesteld hebben pertinent weigeren om eens bij de leerstoelgroepen die veel gebruik maken van de genoemde diensten te komen kijken en praten en dus absoluut niet weten wat er daar allemaal gebeurt, kun je dit soort ongenuanceerde uitspraken verwachten.

Verschillende onderwijselementen met intensieve practica zullen de komende jaren in de problemen komen en misschien wel verdwijnen. Ook het aanbod aan afstudeeronderwerpen waarbij ondersteuning van de werkplaatsen vereist is, zal drastisch afnemen. Uitbesteden van de werkzaamheden is gezien de aard van deze werkzaamheden (zeer divers) en vaak kleine aanpassingen of reparaties op korte termijn, onwerkbaar. De financi?le kant laat ik hier nog buiten beschouwing, maar ook die zal ertoe leiden dat bepaalde onderzoeken niet meer zullen kunnen worden uitgevoerd.

Over een jaar of twee zullen er wel meer advertenties in de dagbladen staan dan 'fotograaf gezocht', zoals 'fijnmechanisch medewerker gezocht', 'tekenaar gezocht', 'elektronicus gezocht' bij Wageningen UR of Departement ...

Ikzelf ben nu ongeveer 32 jaar een groot gedeelte van de tijd werkzaam in het Hydraulica laboratorium van de sectie Waterhuishouding met studentenpractica, afstudeerders en onderzoek aan hydraulische (schaal)modellen en met veel plezier. Al die jaren hebben wij tot volle tevredenheid gebruik kunnen maken van de noodzakelijke ondersteuning van de werkplaatsen. Als het onverantwoorde plan zal worden uitgevoerd zoals nu is voorgesteld, zal dit min of meer het einde betekenen van een laboratorium dat uniek is in Nederland. Dit is slechts ??n voorbeeld van de gevolgen van de reorganisatie Facilitair Bedrijf dat mij goed bekend is vanuit mijn functie, maar bij veel andere leerstoelgroepen zullen de gevolgen ook desastreus zijn. Wageningen Universiteit: slaap zacht, de managers waken over u.

Anton Dommerholt,

beheerder Hydraulica laboratorium, sectie Waterhuishouding