Nieuws - 8 februari 2001

LS: Een Voedselautoriteit: Ja Graag!

LS: Een Voedselautoriteit: Ja Graag!

In het Wb van 1 februari is de opinie van Willem Koert te lezen. Een vrij ongebreidelde reeks insinuaties wordt opgesomd, met kennelijk geen ander doel dan bij de lezer een gevoel op te roepen dat er met de universiteit en de onderzoeksinstituten het een en ander mis, goed mis, is. Dit gelardeerd met een foto van het Rikilt. Deze foto, en de slotzin van het artikel, "ook in de eenentwintigste eeuw is er geen alternatief voor integriteit en ruggengraat" noopt tot deze reactie.

Rikilt's missie is een eenvoudige: het Rikilt waakt over de kwaliteit en veiligheid van het Nederlandse voedselpakket. Elke dag zijn zo'n tweehonderd Rikilters daarmee bezig, en wel vanuit twee optieken: de preciezen en de creatieven.

De preciezen meten en toetsen aan de hand van normen. En we meten veel. Het past niet om uit de school te klappen over hoe vaak er wordt ingegrepen, maar het gebeurt regelmatig, samen met de inspectiediensten (de RVV, de AID, en in voorkomende gevallen de KvW).

De creatieven werken aan de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en nieuwe normstellingen. Onder meer aan risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen, aan het kunnen beoordelen van gezondheidsclaims op voedingsmiddelen.

Het een kan niet zonder het ander. Onze bindende elementen zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, integriteit en daarmee onze onafhankelijkheid. Extern zowel als intern is deze onafhankelijkheid ons grootste goed, een veelbesproken onderwerp nu er wordt gesproken over de Nederlandse Voedsel Autoriteit (NVA), de Europse Voedsel Autoriteit (EVA), en het Nederlands Instituut voor Voedselveiligheid. Alle participanten in de NVA zijn het over een ding eens: wetenschappelijke integriteit was, is, en wordt geen agendapunt. Kortom: integriteit en ruggengraat hebben we en houden we, ook met een EVA, ook in een NVA.

Ik wil graag een Voedselautoriteit, zowel een Nederlandse als een Europese. Alleen niet vanwege de vermeende pseudo-integriteit en ruggengraat. Ik wil hem graag om naar de consument een flink stuk transparantie te kunnen garanderen, en vertrouwen te kunnen terugwinnen. Minder spelers in het veld, en een duidelijk gezicht.

Terug naar het opiniestuk. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar het journalistieke bijltje is deze keer wel erg bot geweest, bij een volgende gelegenheid graag even verder kijken dan de 'willekeurige voorbeelden van internationale nieuwsbureaus'.

Kees de Gooijer, operationeel directeur Rikilt