Nieuws - 13 september 2001

Lorens Habing, voorzitter studentenraad

Lorens Habing, voorzitter studentenraad

'Studenten worden echt niet alleen maar als obstakel gezien'

Tijdens zijn studie organiseerde hij bij studentenvereniging SSR-W al alles wat los en vast zat. Als bioloog besloot hij een jaartje aan zijn studie vast te plakken om het nevencurriculum Internationaal bestuur te volgen en zo meer inhoudelijke ondergrond te krijgen voor het beleids- en bestuurswerk. Afgelopen jaar zat Habing voor VeSte in de studentenraad en inmiddels is hij sinds een week voorzitter van de raad. "Het is supermooi werk. Je communiceert met mensen, probeert ze op ??n lijn te krijgen en ook het politieke spel dat gespeeld wordt, fascineert me enorm."

Habing weet wat hij wil. Met deze baan hoopt hij zich verder voor te bereiden op een beleidsmatige baan, binnen of buiten de universiteit. En dat heeft niets te maken met het feit dat hij een carri?rebal zou zijn: "Je moet de dingen doen omdat ze tof zijn. Carri?re is bij mij nooit de drijfveer geweest voor bepaalde keuzes."

Hoewel Habing vorig jaar fractielid was van VeSte (Verenigde Studenten), gelooft hij niet dat dat een belemmering is voor het objectief functioneren als voorzitter dit jaar. Zijn functie is nu minder inhoudelijk en ook hoeft hij niet meer de belangen van een partij te vertegenwoordigen: "Elke fractie is elk jaar weer anders. Er zit natuurlijk wel een grote lijn in, maar dat heeft meer met de vorming te maken die je tijdens je studententijd opdoet en met welke mensen je tegenkomt. Voor VeSte-leden is die vorming anders dan voor bijvoorbeeld PSF'ers (Progressieve Studenten Fraktie)."

Habing omschrijft zijn functie als een bemiddelende. Het is zijn taak om de medezeggenschap op de universiteit goed te laten functioneren. Daarbij staat hij als werknemer van de universiteit eigenlijk tussen studenten en bestuur in. Geen student meer, maar toch met beide benen nog in de studentenwereld. "Ik moet zorgen dat er in de vergaderingen ruimte is voor beide partijen, studenten en het college van bestuur. Concreet betekent het dat ik de vergaderingen voorbereid door te zorgen dat iedereen de stukken heeft, dat ik de vergaderingen voorzit en als het nodig is nota's schrijf waarin alle fractiestandpunten verwoord worden zodat op grond daarvan besluiten genomen kunnen worden."

Met de kritiek dat de studentenraad maar weinig invloed heeft op het bestuur van de universiteit, is Habing het absoluut niet eens: "Studenten worden enorm gewaardeerd omdat ze veel input geven waar bijvoorbeeld de ambtenaren nog helemaal niet over hebben nagedacht. Het gebeurt dan ook regelmatig dat ambtenaren die stukken voorbereiden, vragen of studenten plaats willen nemen in hun commissie. Studenten worden echt niet alleen maar als obstakel gezien. Bovendien hebben studenten instemmingsrecht op alle studentenaangelegenheden. Dat wil zeggen dat als zij niet instemmen met een voorstel, het ook niet uitgevoerd zal worden."

Dat wil overigens niet zeggen dat raadsleden altijd het gevoel hebben serieus te worden genomen. Tijdens sommige vergaderingen lijkt het wel of het college niet echt ge?nteresseerd is. Habing heeft echter ontdekt dat daar soms ook bijbedoelingen voor zijn: "Als raadslid kun je je soms van de wijs laten brengen als Speelman (rector magnificus van de universiteit) zit te friemelen met een zakje als jij aan het woord bent, of wanneer hij een ellenlang verhaal heeft, zachter gaat praten en net als de voorzitter wil ingrijpen weer harder gaat. Vorig jaar bleek echter dat hij met de toenmalige voorzitter het erover gehad had dat ze moest leren om hem af te kappen. De volgende vergadering ging hij dat natuurlijk uitproberen. Op die manier probeert hij ook een raad naar een hoger niveau te tillen. Je zit in een raad, daar mag je ook wel wat van verwachten, is zijn mening."

Zelf hoopt Habing het komende jaar veel te leren. Bijvoorbeeld het schrijven van een nota, uitgaande van een blanco stuk papier. Verder zou hij graag leren om iedereen die in de raad zit te betrekken bij het proces. Ook mensen die wat verlegen zijn. "Ik zou graag willen dat aan het eind van het jaar iedereen tevreden is met mijn voorzitterschap en dat ik heb kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Volgens de oude voorzitster van de raad is het een goede leerschool wat beleidsmatig werk betreft. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan."

Arin van Zee

Lorens Habing: "Als raadslid kun je je soms van de wijs laten brengen als Speelman zit te friemelen met een zakje als jij aan het woord bent." | Foto Guy Ackermans