Nieuws - 8 februari 2001

Looptraining voor vleesvarkens

Looptraining voor vleesvarkens

ID-Lelystad, het instituut voor dierhouderij en diergezondheid, onderzoekt hoe salmonella in varkensvlees is te voorkomen. Het vermoeden bestaat dat de bacterie in de bloedbaan van het varken terechtkomt als deze in een stress-situatie verkeert.

Onderzoeker drs. Gerard van Essen: "In normale omstandigheden vormt de darmwand een natuurlijke halfdoorlatende barri?re, die ervoor zorgt dat micro-organismen zoals salmonella niet in de bloedbaan komen. Door de plotselinge doorbloeding van de spieren in een stress-situatie, gaat er minder bloed naar de darmwand, die daardoor doorlatend wordt en salmonella de kans geeft om in het bloed terecht te komen."

Om te testen of varkens met een betere conditie anders op stress-situaties reageren, laten ze bij ID-Lelystad enkele varkens twintig minuten per dag op een band lopen. Met behulp van hartmeetapparatuur, die operatief is ingebracht, meten ze de doorbloeding van de dunne darm. | E.L