Nieuws - 1 januari 1970

LNV zet proefbedrijven onder druk

LNV zet proefbedrijven onder druk

LNV zet proefbedrijven onder druk

De discussie over de vijftien regionale proefbedrijven van het praktijkonderzoek is heropend. Secretaris-generaal mr Tjibbe Joustra van LNV heeft in een brief aan de beheerders van het praktijkonderzoek laten weten dat de proefbedrijven met personeel en eigendommen moeten overgaan naar Wageningen UR. Zo niet, dan kunnen ze zelfstandig verder gaan, maar zonder subsidie van LNV


De beheerders reageren furieus, omdat eerdere afspraken hiermee weer ter discussie worden gesteld. LTO-bestuurder Jan Cees Vogelaar: Deze brief maakt me hellig. Hij zet een streep door werk van vele jaren. Nu staat de hele boel stil. Ik wil er in de krant geen ruzie over zoeken, maar ik heb mijn grieven kenbaar gemaakt aan Gerard van der Lely en Kees van Ast.

Van der Lely en Van Ast gaan namens LNV en Wageningen UR met alle besturen van de proefbedrijven overleggen over hun mogelijke overgang naar Wageningen UR

De regionale proefbedrijven zijn helemaal of grotendeels eigendom van boerenstichtingen of -verenigingen en hebben eigen besturen. Bij elk proefbedrijf is de situatie rond personeel en eigendom van grond, gebouwen en faciliteiten weer anders. Het plantaardig praktijkonderzoek heeft acht regionale onderzoekcentra. Hierover was eerder afgesproken dat alle medewerkers zouden overgaan naar Wageningen UR. Sommige proefbedrijven, vooral voor akkerbouw, zouden eigendom blijven van de sector. Wel zouden ze allemaal helemaal ter beschikking staan aan onderzoek voor Wageningen UR. Over de vijf proefbedrijven voor onderzoek aan rundvee en de twee voor varkens was in een convenant afgesproken dat ze de komende paar jaar allemaal eigendom zouden blijven van de stichting of vereniging. Een deel van het personeel zou in dienst blijven van de stichtingen, maar zou wel exclusief voor Wageningen UR werken. Bij afloop van dit convenant zou opnieuw bekeken worden of eigendommen en mensen alsnog overgaan naar Wageningen UR. Blijkbaar wil LNV ineens toch direct duidelijkheid over elk proefbedrijf: of helemaal aansluiten bij Wageningen UR of op eigen kracht verdergaan

Het CDA heeft Kamervragen gesteld over deze kwestie. Wil de minister nog vasthouden aan het vorig jaar afgesloten convenant met de regionale centra? En waarom met korting dreigen als besturen van regionale proefbedrijven niet willen meewerken aan het voornemen van het ministerie om deze onder te brengen bij Wageningen UR? Deze vragen zijn nog niet beantwoord. M.Hg