Nieuws - 3 december 2013

Linkse indoctrinatie in Wageningen?

tekst:
Rob Goossens

Docenten die alleen linkse theorieën behandelen, studieboeken waarin de vrije-markttheorie wordt afgeserveerd: sommige studenten ergeren zich er groen en geel aan.

Voor hen is er sinds kort de Facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’. Wageningen University wordt daarin nog niet genoemd, maar is het fenomeen dan ook afwezig hier? We maakten een rondje. Michael.jpg

Michael Methorst
Bodem, water en atmosfeer

‘Onze studie is erg technisch, dan is het lastig om politieke uitspraken te doen. Alleen een onderwerp als klimaatverandering zou zich daar misschien voor lenen, omdat er maatschappelijke controverse bestaat over de mate waarin de mens daarvoor verantwoordelijk is. Maar docenten dragen daarbij voor mijn gevoel toch vooral argumenten en inzichten aan, geen meningen.’

 ELisabet2.jpg

Elisabet Rasch
docent Mijnbouw bij de leerstoelgroep Rurale Ontwikkelingssociologie

‘Oh, ik vrees dat ik wel “aangegeven” zou kunnen worden bij die Facebookpagina. Voor mijn studenten is het zonneklaar dat ik me in het linkse spectrum van het politieke veld bevind. Ik zeg dat niet zo direct, maar wanneer het bijvoorbeeld gaat over mijnbouwactiviteiten en het activisme daartegen, dan is dat wel duidelijk. Voor mij is dat juist een manier om het debat met de studenten op gang te brengen, dat zie ik als een belangrijk onderdeel van het academisch onderwijs. Het is natuurlijk niet zo dat ik studenten vervolgens ga beoordelen op hun mening. Je mag het volkomen met me oneens zijn, als je maar met goede argumenten komt.’

 patricia.jpg

Patricia Lemmens
Internationale ontwikkelingsstudies

‘In Wageningen is het eerder andersom. Voor onderzoek steunt Wageningen UR veel meer dan anderen op geld uit het bedrijfsleven. Daardoor krijg je volgens mij automatisch een focus op onderwerpen die goed in de markt liggen. En omdat docenten tevens onderzoeker zijn is het onvermijdelijk dat daarvan ook wat doorsijpelt naar het onderwijs. Ook de visie die bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen uitdraagt over bijvoorbeeld de intensieve landbouw speelt daarbij een rol.’ 

Joost.jpg

Joost Gieling
Leisure, Tourism & Environment

‘Onze docenten zijn behoorlijk links, maar dat vind ik juist wel prettig. Ze zijn niet radicaal of revolutionair, maar geven wel een ander perspectief dan de conservatieve ideeën over ons terrein  die je doorgaans in de media aantreft. Een kritische blik. Prima dus.’

 
Machiel.jpg

Machiel Lamers
docent Toerisme bij de leerstoelgroep Milieubeleid

‘Van studenten hoor ik vaker het tegendeel: “Wageningen mag wel wat linkser”. Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat vanuit het bestuurscentrum een liberale visie wordt uitgedragen, die nauw samenhangt met het focus op de derde geldstroom, geld van bedrijven en organisaties. Die ‘gouden driehoek’ is vooral een economisch model en laat minder ruimte voor links gedachtegoed.
Onze eigen groep is niet echt politiek gekleurd. Oorspronkelijk is Milieubeleid een afsplitsing van Sociologie dat door onze founding fathers te links werd bevonden. Maar in de dagelijkse praktijk gaat het ons er vooral om de processen te doorgronden. Je moet eerst iets begrijpen voordat je er een ideologisch gestuurde ambitie op los kunt laten.’