Nieuws - 19 april 2012

Lijst van geschikte gezelschapsdieren in de maak

Wageningen UR Livestock Research maakt voor staatssecretaris Bleker een lijst met zoogdieren die geschikt zijn als gezelschapsdier. Een team van dieronderzoekers is bezig met de wetenschappelijke onderbouwing voor zo’n ‘positieflijst’.

gezelschapsdieren.jpg
Het team, met onder meer dieretholoog Paul Koene, maakt een lijst van diersoorten, waarin de verschillen in gedrag en welzijn in het wild en in gevangenschap staan aangegeven. Daartoe zijn de kenmerken van zoogdieren in het wild en in huis bij elkaar gebracht in een database. Van honderd soorten is het natuurlijk gedrag meer in detail geanalyseerd. Hieruit komt bijvoorbeeld naar voren dat er, vanwege hun natuurlijk gedrag, geen bezwaren zijn om huiskat, huismuis, fret of Amerikaanse voseekhoorn te houden. ‘Stekelvarken, zebra mangoest, beverrat, degoe en stokstaartje zijn minder geschikt om bij particulieren te houden', vertelt Koene.
De onderzoekers starten nu een enquête om na te gaan welke zoogdieren allemaal in Nederland bij particulieren gehouden worden en om meer literatuur te verzamelen over hun gedrag, welzijn en gezondheid als gezelschapsdier. ‘We moeten de informatie zodanig objectiveren dat de positieflijst ook juridisch is te gebruiken', zegt Koene.
Dat is nog best lastig, want de welzijnsstatus van sommige huisdieren is bepaald niet optimaal. Zo zijn honden vaak eenzaam en kunnen ze hun natuurlijk gedrag vaak niet uiten. Toch komen dergelijke soorten om cultureel-historische redenen geheid op de positieflijst. Aan het andere eind van het spectrum staan wilde dieren die op dit moment onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gehouden. Bepalend is steeds of de gezondheid en het welzijn van de soort wordt geschaad bij het houden door particulieren.
Deze enquête is uitgezet om hiervan een goed beeld te krijgen. Houders van zoogdieren, experts, opvangcentra en liefhebbers van bepaalde soorten zoogdieren wordt gevraagd mee te werken aan het opstellen van de lijst. Op positieflijst.nl kunnen ze informatie per zoogdiersoort geven. Op deze manier kan ook praktijkkennis een rol spelen om te bepalen welke zoogdieren door particulieren kunnen worden gehouden. De positieflijst moet deel uitmaken van de nieuwe Wet Dieren, die 1 januari 2013 in werking gaat treden.