Nieuws - 24 november 2005

Lifestyle nieuw Wagenings thema

De raad van bestuur overweegt om in het nieuwe ondernemingsplan van Wageningen UR twee nieuwe aandachtsvelden te lanceren: 'biobased economy' en 'lifestyle'. Dat blijkt uit een concept van het plan dat het bestuur deze week aan de ondernemingsraad heeft gestuurd.

De raad van bestuur noemt in het plan zes 'kenniskernen' voor de komende jaren: transparantie, kwaliteit, veiligheid en preventie in ketens; van veiligheid naar kwaliteit; naar gezondheid en welbevinden; een beter functionerende groene ruimte; technologieontwikkeling; transitieprocessen.
Naast die zes thema's, waar Wageningen UR zich nu ook al mee bezig houdt, overweegt de raad van bestuur twee nieuwe: lifestyle en biobased economy. Bij lifestyle denkt het bestuur onder andere aan de nieuwe opleiding gezondheid en maatschappij, en aan het onderwijs 'op het vlak van non-productiedieren'. Vooral bij de hogeschool Van Hall Larenstein zijn de opleidingen diermanagement die zich richten op paarden en huisdieren erg populair.
Bij 'Biobased economy' denkt de raad van bestuur aan het omzetten van biologisch afval in waardevolle stoffen. Wageningen zou zich met name moeten richten op de procestechnologie die nodig is om de waardevolle stoffen uit bijvoorbeeld plantenresten te halen, en op de productie van geschikte plantenrassen. / Korné Versluis