Nieuws - 1 januari 1970

Lichte daling vooraanmeldingen LUW

Lichte daling vooraanmeldingen LUW

Lichte daling vooraanmeldingen LUW

Het aantal scholieren dat zich inschrijft voor een opleiding aan de LUW lag begin januari zeven procent lager dan vorig jaar. De opleiding Levensmiddelentechnologie is de sterkste daler. Het aantal aanmeldingen voor die studie daalt van 23 naar 10. Voor Agrosysteemkunde heeft zich tot nu toe slechts oon student aangemeld. De studierichting Milieuhygiëne en de tropenopleidingen, die met opheffing worden bedreigd, trekken ongeveer even veel studenten als vorig jaar

De studie Bos- en natuurbeheer blijft onverminderd populair. Na de naamsverandering van de studie van Bosbouw naar Bos- en natuurbeheer schoot het studentenaantal vorig jaar al omhoog. De daling van de aanmeldingen hoeft zich overigens niet te vertalen in een daling van het aantal nieuwe studenten in september. De laatste jaren schrijven studenten zich steeds later in voor een studie. K.V

Vooraanmeldingen LUW6/14/1

Studierichting9899

Biologie4137

Bos- en natuurbeheer2338

Agrosysteemkunde51

Landinrichtingswetensch.2123

Bodem, water en atmosfeer2424

Landbouwtechn. wetensch.1013

Econ. v. landbouw en milieu1214

Huishoud- cons.wetensch.99

Tropisch landgebruik1816

Rurale ontw.studies1613

Plantenvered. en gewasb.149

Plantenteeltwetensch.1310

Zoötechniek2821

Levensmidd.technologie2310

Voeding en gezondheid2620

Milieuhygiëne1316

Moleculaire wetensch.1814

Bioprocestechnologie2122

Totaal335310