Nieuws - 5 oktober 2006

Lelijk

Er is hoop voor lelijke mannen. Bij de Mexicaanse roodmus blijken vrouwtjes een betere kwaliteit voedingsstoffen in eitjes te stoppen die bevrucht zijn door een minder attractief mannetje. De roodmussen volgen daarmee precies de omgekeerde strategie als de meeste vogels, waarbij juist nakomelingen van aantrekkelijke mannetjes worden voorgetrokken. De mogelijke reden voor het sympathieke roodmusgedrag is weer weinig verheffend: ze leven zo kort dat ze van iedere voortplanting nog iets proberen te maken