Nieuws - 1 januari 1970

Leijnse: hbo ook universiteit

Het verschil tussen hbo en universiteit is kunstmatig en zou moeten worden opgeheven. De universiteiten zouden een voorbeeld moeten nemen aan het hbo en zich weer meer moeten toeleggen op onderwijs. De Nederlandse universiteiten concentreren zich nu te veel op de wetenschap.

Dat zei de voorzitter van de HBO-raad prof. Frans Leijnse in de rede die hij uitsprak ter gelegenheid van de 86ste verjaardag van Wageningen Universiteit. Volgens Leijnse zijn universiteiten gefixeerd op hun prestaties in de internationale onderzoekswereld. De Nederlandse samenleving zou daar niet op zitten te wachten. Die wil hoogopgeleide kenniswerkers. ,,Het feit dat zeven van de dertien Nederlandse universiteiten bij de twintig beste Europese onderzoeksuniversiteiten horen, of het feit dat dit land het erg goed doet in internationale citatie-indexen voor de natuurwetenschappen, landbouw en economie, maakt weinig indruk op beleidsmakers. Dat is leuk voor het internationale aanzien van wetenschappers, en van de voorzitters van hun universiteiten, maar het is niet wat een snel veranderende maatschappij en economie nodig hebben. Die hebben juist behoefte aan meer goed opgeleide en flexibele kenniswerkers en aan universiteiten die zich willen toeleggen op die taak.’’ Leijnse stelde dat het hbo de onderwijstaak heeft opgepakt die de universiteiten de afgelopen decennia hebben laten liggen.
De voorman van het hbo brak verder een lans voor het opheffen van het verschil tussen universiteit en hbo. Hij noemde Groot-Brittannië als voorbeeld. Dat land doopte in 1992 alle hogescholen om tot universiteit. | K.V.