Nieuws - 19 december 2012

Leiding ESG gaat op gedragscursus

Vooral leidinggevenden schuldig aan ongewenst gedrag.
ESG lijdt aan 'ieder voor zich en God voor ons allen'.

 Alle leidinggevenden van ESG ­krijgen training in sociaal leiderschap. Dat is de meest in het oog springende maatregel die de directie van ESG wil doorvoeren in de strijd tegen ongewenst gedrag en intimidatie. Voor alle medewerkers komen er daarnaast workshops 'Omgangscultuur en Sociale veiligheid' en ongewenst gedrag wordt een vast onderwerp van gesprek in functioneringsgesprekken.
De voorgenomen maatregelen zijn het antwoord van de directie van ESG op het onderzoek van Bezemer & Kuiper naar de omgangscultuur binnen de organisatie.  Eén op de drie deelnemers aan het onderzoek heeft ongewenst gedrag ervaren. Eén op de drie vindt ook dat er bij ESG sprake is van een afrekencultuur. Eén op de vijf is zelfs bang voor collega's. Dat liegt er niet om, erkent directeur Bedrijfsvoering van ESG Auke de Bruin. 'Het rapport heeft mij geraakt. En ik ben er ook door verrast: de percentages zijn hoger dan ik had ingeschat. En dat is niet leuk, maar wel goed om te weten. We kunnen er nu gericht iets aan doen. We willen dit absoluut niet onder het tapijt vegen. We willen uitdragen dat we ongewenst gedrag een heel belangrijk issue vinden.'
Prestatiedruk
Het onderzoek van Bezemer & Kuiper kwam tot stand als reactie op de Medewerkersmonitor 2010.  In die monitor bleek dat ESG binnen Wageningen UR uit de toon valt wat betreft ongewenst gedrag. Ook in de nieuwe monitor 2012 is dat het geval: binnen ESG komt ongewenst gedrag de helft meer voor dan elders in de organisatie. Naar het waarom is het gissen. Prestatiedruk speelt mogelijk een rol. 'De academische cultuur is grimmiger geworden', denkt onderzoeker Willeke Bezemer. Maar daarin is ESG niet uniek. Bezemer constateert dat ESG lijdt aan een non-interventiecultuur. 'Ieder voor zich en God voor ons allen. Het is apart om te zien hoe weinig mensen inspringen (één op de zeven) als een collega ongewenst gedrag vertoont. Dat is echt heel laag. Men bemoeit zich niet zo met elkaar. Ieder is sterk betrokken op zijn eigen werk.'
'Cultuur zakelijker geworden'
Opvallend is volgens Bezemer bovendien dat bij ESG vooral leidinggevenden de bron zijn van ongewenst gedrag. Twee van de drie gevallen van ongewenst gedrag wordt toegeschreven aan leidinggevenden. Directie en MT, samen een tiental personen, hebben een relatief groot aandeel daarin. Directeur De Bruin zegt desgevraagd dat beeld niet te herkennen. 'In iedere organisatie heb je stevige discussies en ontstaan spanningen. Maar ik heb zelf nooit ervaren dat dit ontspoort in ongewenst gedrag. De cultuur is wel verzakelijkt binnen ESG. Leidinggevenden sturen meer op resultaat. Dit kan wellicht bij medewerkers tot een gevoel van onveiligheid hebben geleid.'
Cursussen, coaching en workshops moeten de omgangscultuur bij ESG verbeteren. Ongewenst gedrag moet daarmee in de in de eerste plaats bespreekbaar worden. Leidinggevenden krijgen training in een socialer leiderschap waardoor ze meer inzicht krijgen in de effecten van hun eigen gedrag. Bezemer: 'Het zien is al de helft van het werk.' Daarbij blijft volgens De Bruin vanzelfsprekend ook de directie niet buiten schot.