Wetenschap - 1 januari 1970

LEI begeleidt boeren bij verbreding

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) begeleidt boeren die hun bedrijf willen verbreden. De nieuwe aanpak is een praktische toepassing van een bestaande theorie.

Ing. Harry Kortstee van het LEI begeleidt boeren in de regio’s Eemland en Gelderse Vallei die hun bedrijf willen verbreden door bijvoorbeeld vergaderruimte aan te bieden, zelf ijs te maken of een zorgboerderij te beginnen. De eerste stap is hen te laten onderzoeken waar ze zelf goed in zijn en wat consumenten in de regio zouden willen. Op basis daarvan wordt een bedrijfsplan opgesteld.
Kortstee meldt dat boeren over die eerste fase erg enthousiast waren. De komende tijd gaan de boeren met elkaar praten om te zien of ze kunnen samenwerken in hun aanbod van verbrede diensten. Dit kan bijvoorbeeld door ijsverkoop te combineren met een ritje op de luiwagen, waarbij een pony een kruiwagen trekt waar je in kan gaan liggen. Of door te proberen gezamenlijk de consument te verleiden.
Het LEI presenteert de aanpak op haar website als een nieuwe methode, maar dat valt volgens prof. Han Wiskerke, hoogleraar Rurale sociologie, wel mee. De aanpak is volgens hem een ‘operationalisatie van conclusies en aanbevelingen van ons nationale en Europese onderzoek van de afgelopen vijftien jaar.’
‘Dat is toch mooi’, reageert Kortstee. ‘Wij passen die theorie dus toe en daarin vullen Wageningen Universiteit en LEI elkaar aan. Ik geef er de voorkeur aan om samen aan dit onderwerp te werken.’ Nieuw in de praktische aanpak van Kortstee is volgens hem dat de ondernemer centraal staat. ‘Wij faciliteren alleen het proces. Ondernemers moeten zelf al worstelend tot een aanpak komen. Wanneer wij ze zouden vertellen wat ze moeten doen, zou de zaak instorten nadat we weer vertrekken.’ / JT