Nieuws - 11 juni 2015

Leeuwenborch moet kiezen voor kwaliteit

tekst:
Albert Sikkema

De Wageningse maatschappijwetenschappen hebben een sterke en unieke positie in de life science universiteit. Maar de kwaliteit van de onderzoeksgroepen en de begeleiding van de promovendi loopt nogal uiteen. Dat stelde de internationale visitatiecommissie op 10 juni.

De elfkoppige visitatiecommissie, met onderzoekers uit Europa en de VS, beoordeelde de onderzoekschool  Wageningen School of Social Sciences en de leerstoelgroepen in de Leeuwenborch. Het rapport van de commissie, waarin ook een oordeel staat over de afzonderlijke leerstoelgroepen, komt over een maand uit, beloofde commissievoorzitter Alan Irwin. De commissie beoordeelde 23 groepen op drie criteria: hun kwaliteit, hun maatschappelijke relevantie en hun levensvatbaarheid. Zo’n 40 procent van de oordelen is ‘excellent’, verklapte Irwin alvast. ‘Quite good’.

De commissie gaat ook enkele minder hoge cijfers uitdelen, kondigde de commissievoorzitter aan, en die komen terecht bij enkele kleine leerstoelgroepen die te weinig capaciteit hebben om de promovendi goed te begeleiden. De commissie heeft twijfel over de levensvatbaarheid van deze groepen. De onderzoekschool moet de kwaliteit en PhD-supervisie van de groepen beter controleren, stelde Irwin.

Ook moet de school eens kijken naar de ongelijke verdeling van de promovendi over de leerstoelgroepen. De financiële regels op de universiteit ontmoedigen samenwerking tussen hoogleraren bij de begeleiding van promovendi, merkten de beoordelaars op. De diversiteit aan sociale wetenschappen in Wageningen is groot - wellicht te groot, stelde de commissie. Kies voor kwaliteit, was haar advies.

Maar de Wageningen School of Social Sciences is een uniek concept binnen een life science universiteit, vond de commissie. Wageningen is daarmee ‘ahead of the game’, stelde Irwin, en moet die unieke positie met veel meer kracht en flair duidelijk maken. ‘Bang the message what makes you special’, adviseerde een Amerikaans commissielid aan de Leeuwenborch.

Lees ook