Organisatie - 28 juni 2007

‘Leeuwarden niet academisch’

De gemeenschappelijke vergadering van de universiteit heeft er bezwaar tegen dat Wageningen UR masteropleidingen gaat verzorgen in Leeuwarden. Volgens de GV mist Leeuwarden een ‘academische leeromgeving’. De GV schrijft dat in een brief aan de raad van bestuur, waarin ze ook laat weten de zaak in de volgende vergadering te willen bespreken.

De raad van bestuur wil op termijn twee masteropleidingen gaan verzorgen in Leeuwarden: Watertechnologie en Marine Living Resources Management. Pim Brascamp, directeur van het onderwijsinstituut, is gevraagd om plannen voor de opleidingen te maken.
Volgens Brascamp is een goede ‘onderzoeksomgeving’ nodig voor erkenning van een masteropleiding door het accreditatieorgaan. Voor Watertechnologie kan daar volgens hem makkelijk aan worden voldaan door het topinstituut Wetsus. ‘Bij de andere opleiding kan ik me de zorgen wel voorstellen. Op dit moment hebben we daarvoor in Leeuwarden onvoldoende te bieden. Maar wat niet is kan natuurlijk nog komen.’
Volgens Brascamp zal de opleiding Marine Living Resources Management in 2008 van start gaan in Wageningen. ‘Het is een brede opleiding, die een beroep doet op een flink deel van de universiteit. Er moet nog veel gebeuren om de opleiding te verplaatsen. Dat doe je niet zomaar.’
Brascamp is minder bezorgd over wat de GV het academisch klimaat noemt: de bibliotheek, studium generale en het universitaire studentenleven. ‘Ach, wij hebben in Wageningen ook een universiteit die niet de volle breedte van de wetenschap bestrijkt. Je kunt hier ook niet terecht voor Oud-Grieks. En bedenk, het gaat om een master. Stel je voor dat een Leidse bachelor, na jaren roeien bij Njord en een stage bij Berkeley, nog even de puntjes op de i komt zetten in Leeuwarden. Dan maak ik me geen zorgen over de academische vorming.’