Nieuws - 1 januari 1970

Leeuwarden krijgt ‘wateruniversiteit’

Leeuwarden krijgt ‘wateruniversiteit’

Leeuwarden krijgt ‘wateruniversiteit’


In Leeuwarden wordt een nieuwe universitair topinstituut voor
watertechnologie gevestigd waarin ook Wageningen UR participeert. Het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft vorige week 3,7 miljoen euro
subsidie aan het Centre of Excellence Sustainable Watertechnology toegekend
waardoor dit nu van start kan gaan. Het instituut wordt gehuisvest bij het
Van Hall instituut.
Het nieuwe instituut gaat zich vooral bezighouden met wetenschappelijk
onderzoek naar duurzame watertechnologie. Uniek aan de ‘wateruniversiteit’,
zoals het instituut in een persbericht genoemd wordt, is de samenwerking
tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.Behalve Wageningen Universiteit
en Researchcentrum, de Universiteit Twente participeren een zestal
bedrijven (Norit, Nuon, Paques, Shell Global Solutions, Unilever H&PC en
Vitens) in het initiatief.
De Wageningse bijzondere hoogleraar Biologische kringlooptechnologie prof.
Cees Buisman, tevens directeur bij het Friese milieutechnologiebedrijf
Paques, is een van de initiatiefnemer van het nieuwe centrum. ,,Dat er
steeds gesproken wordt over universiteit en universitair instituut komt
vooral omdat Friesland en Leeuwarden zo ontzettend graag een universiteit
binnen hun grenzen willen hebben’’, aldus Buisman. Hij verwacht dat er
binnen afzienbare tijd ongeveer 30 tot 40 onderzoekers aan het centrum
verbonden zullen zijn.
Buisman: ,,De partners steken er zelf zo’n 3 miljoen euro in en daar komt
nu dus nog 3,7 miljoen euro aan stimuleringgelden bij’’. Het centrum zal
zich onder andere gaan toeleggen op de membraan-bioreactor. ,,Twente heeft
hiervoor de membraantechnologie in huis, terwijl Wageningen de kennis over
biologische waterzuivering kan inbrengen. Met die combinatie kun je je op
dit terrein meten met de wereldtop’’, aldus Buisman.. | G.v.M.