Nieuws - 1 januari 1970

Leerstoelgroepen leggen toe op afstudeervakken

Een inventarisatie van de kosten van afstudeervakken heeft uitgewezen dat leerstoelgroepen op een groot afstudeervak gemiddeld zo'n duizend euro toeleggen.

De inventarisatie, gehouden in mei, was bedoeld om te bekijken of het mogelijk is de vergoeding voor afstudeervakken te differentiëren naar kenniseenheid. Nu nog krijgen alle leerstoelgroepen dezelfde vergoeding: 2500 euro voor een groot afstudeervak, dat wil zeggen van 21 of meer studiepunten, en 2000 euro voor een klein afstudeervak.
Uit het overzicht blijkt echter dat de kosten van een groot afstudeervak zo'n duizend euro hoger liggen dan de vergoeding die ervoor staat. Alleen de kenniseenheid Maatschappijwetenschappen springt eruit. Daar zijn de kosten van personeel en materiaal ongeveer gelijk aan de vergoeding. Voor een klein afstudeervak is het verschil met de vergoeding over het algemeen klein.
De verschillen tussen de afzonderlijke afstudeervakken en tussen leerstoelgroepen binnen elk van de kenniseenheden zijn volgens de toelichting echter te groot om differentiatie naar kenniseenheid te rechtvaardigen. / JH