Nieuws - 15 januari 2013

Lector zoekt samenwerking met sociale wetenschappers

Jarenlang richtte Hans Hopster, lector Welzijn van Dieren bij VHL, zich op metingen aan dieren om hun welzijn vast te stellen. Nu wil hij zich meer richten op de verschillende percepties van dierenwelzijn bij de mens.

hans_hopster_lector_welzijn_van_dieren_aait_paard.jpg
Hopster werd als tweede lector van Van Hall Larenstein in december beoordeeld door een externe visitatiecommissie. Die onderschreef de reeds ingezette koers van Hopster om meer verbindingen te leggen met de sociale wetenschappen, om zo een beter begrip te krijgen van onze opvattingen over dierenwelzijn.
‘De feitelijke informatie over dieren blijft uiteraard het ankerpunt voor de discussie, maar de maatschappelijke inkleuring van die feiten wordt steeds belangrijker', zegt Hopster, die tevens als themaleider werkzaam is bij Livestock Research. ‘Naast begrip van het dier willen we ook begrijpen waarom bepaalde kwesties zo gevoelig liggen.' Zo wil Hopster meer gaan samenwerken met de Wageningse communicatiegroep rond Noelle Aarts.
De afgelopen jaren was Hopster vooral verbonden met de opleiding Diermanagement in Leeuwarden, die zich richt op wilde dieren, gezelschapsdieren, paarden en proefdieren. De relatie met de opleiding Dier- en Veehouderij is niet goed uit de verf gekomen, vindt hij, mede omdat daar weinig ruimte was om dierenwelzijn in dat onderwijsprogramma op te nemen. ‘Dat moet beter, want er liggen grote uitdagingen in de veehouderij om het welzijn van dieren aan maatschappelijke eisen aan te passen. Ook daarvoor is het van belang om de sociaalwetenschappelijke poot van het lectoraat te versterken.'
De opdracht voor de lectoren is om kennis te ontwikkelen in relatie met het werkveld en het onderwijs te vernieuwen. Dat is goed gelukt, blijkt uit de evaluatie. De groep heeft veel kennis over dierenwelzijn gedeeld met docenten in het groen onderwijs via het Dierenwelzijnsweb. Ook ontwikkelde ze op VHL de minors Animal Welfare Quality Management en ‘Verantwoord diergebruik in veldonderzoek' en de cursus Dierenwelzijn voor mbo-scholen. Het lectoraat voerde de afgelopen vijf jaar zo'n 2,5 miljoen aan onderwijs- en onderzoekprojecten uit. Het meeste geld werd besteed buiten VHL, om de opgedane kennis te verspreiden. De projecten van Hopster zijn vrijwel allemaal betaald door de overheid.