Nieuws - 24 augustus 2015

'Lastiger om schuldenvrij te studeren'

tekst:
Rob Ramaker

Door de afschaffing van de basisbeurs wordt het voor nieuwe studenten lastiger af te studeren zonder schuld, zegt het Nibud. Het instituut merkt dat ouders worstelen met de vraag hoeveel ze moeten bijdragen.

Vanaf dit collegejaar geldt in Nederland een sociaal leenstel, of ‘studievoorschot’. Studenten krijgen niet langer een beurs van maandelijks 286 Euro. Wel houden ze recht op een Ov-jaarkaart en krijgen studenten met minder kapitaalkrachtige ouders een aanvullende beurs. 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) constateert dat ouders hun kind het liefst zonder schuld zien afstuderen. Maar het realiseren van dit voornemen wordt vanaf september een stuk lastiger. Ouders vragen zich bijvoorbeeld af of ze door het wegvallen van de beurs een hogere bijdrage moeten geven. Soms lopen ze hierbij ook tegen de grenzen van hun eigen portemonnee op. 

De onderzoekers adviseren ouders ‘niet op een houtje te gaan bijten’. Het is verstandig studenten zoveel mogelijk zelf te laten betalen en als ouder een voor jezelf realistische bijdrage te leveren. Ze kunnen hun kinderen hierbij helpen door een goede begroting te maken. Zelf zien de studenten meer lenen, meer werken of het aanspreken van spaargeld als de voornaamste manieren hun studietijd te bekostigen. 

Van de huidige studenten wordt de helft gesteund door de ouders, ontdekte het Nibud afgelopen juni in hun studentenonderzoek. Gemiddeld gaat het hierbij om 179 euro per maand. Ook schieten ouders vaak bij als het collegegeld of verzekeringspremies moeten worden betaald.