Nieuws - 28 november 2002

Lantaarnpaal stoort zoogdieren nauwelijks

Lantaarnpaal stoort zoogdieren nauwelijks

Wegverlichting lijkt geen groot effect te hebben op zoogdieren. De biologiestudenten Caroline van Duyne en Gerlof Hoefsloot deden voor Alterra in opdracht van Rijkswaterstaat als eersten veldonderzoek naar het effect van wegverlichting op zoogdieren in het natuurgebied De Regulieren bij Culemborg. Roofdieren blijken wel aangetrokken te worden door het licht.

"Het is een gebied met slootjes en dammetje, waarover boeren maar ook dieren oversteken", vertelt Hoefsloot. Dieren als ree?n, hazen, egels, bruine ratten, muskusratten, vossen, hermelijnen, bunzings en wezels. Op die dammetjes en op regelmatige afstanden daarvan legden de studenten zandbedden aan met daarnaast een lantaarnpaal, in totaal dertig zandbedden op zes locaties. Aan de hand van de diersporen in het zand konden ze tellen of er dieren overstaken, met of zonder verlichting. "De muizen waren niet op soort te determineren."

Verwacht was dat verlichting dieren ook zou kunnen afstoten, maar dat kon statistisch niet worden vastgesteld. Roofdieren als de vos, de bunzing en de hermelijn werden juist aangetrokken door het licht. "Het zou daarom kunnen dat ook prooidieren door licht worden aangetrokken", speculeert Hoefsloot.

Over de effecten van verlichting op dieren in het vrije veld is nog weinig bekend. Eerder veldonderzoek wees uit dat grutto's liever niet broeden bij wegverlichting, maar bij zoogdieren was tot nu toe geen onderzoek gedaan. "Het meeste is bekend uit laboratoriumonderzoek", vertelt ir Ren? Henkens van Alterra, die samen met prof. Karl? S?kora van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie de studenten begeleidde. "We wisten vrijwel niets."

De studenten deden het onderzoek in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat, die de resultaten samen met de resultaten uit eerder onderzoek gaat gebruiken bij het formuleren van beleid voor wegverlichting. Meer dan vier maanden reisden ze elke avond naar De Regulieren om de zandbedden aan te harken of te maaien, om 's ochtends bij zonsopgang terug te komen om de diersporen te tellen. "Het was soms wel zwaar door het nachtwerk, maar dieren houden zich niet aan kantooruren", aldus Hoefsloot. | M.W.