Nieuws - 7 juni 2007

Langs de corporale meetlat (2)

In Resource 10 van 9 november publiceerde u een artikel genaamd ‘Langs de corporale meetlat’. Het bestuur van SSR-W heeft dit artikel met verbazing gelezen. Vooral vanwege het feit dat één van de drie traditionele studentenverenigingen in Wageningen geheel ontbreekt in uw vergelijkende artikel. In deze brief willen we graag een aantal foutieve vermeldingen uit uw artikel aan de kaak stellen.
Ten eerste stelt u dat er ‘tot voor kort’ slechts twee traditionele studentenverenigingen waren in Wageningen. Dit is niet correct; Societas Studiosorum Reformatorum Wageningen (SSR-W) is in 1931 opgericht als gereformeerde studentenvereniging en maakt sindsdien een vast onderdeel uit van het Wageningse studentenleven. In 1938 werd SSR-W door de senaat van de Landbouw Hogeschool erkend, sindsdien zijn er dus drie erkende studentenverenigingen in Wageningen.
Verder vergelijkt u de omgangsvormen op SSR-W met die van Unitas. Dit gaat alleen op voor de gelijkwaardigheid van leden binnen de vereniging. Verdere vergelijkingen tussen SSR-W en Unitas zijn niet gegrond. Zo kent SSR-W, in tegenstelling tot Unitas, barmores, en kent SSR-W geen vrijwilligers maar leden. Daarnaast zijn we een besloten vereniging en profileren we ons niet als poppodium. Verder getuigen de verschillende disputen van SSR-W van een groot gevoel voor traditie, zo herbergen we het eerste en oudste dispuut van Wageningen. Ook de samenstelling van de jaren in jaarclubs zijn kenmerkend voor een echte studentenvereniging.
Met bovenstaande hoop ik u duidelijk te hebben gemaakt dat SSR-W vrijwel niet te vergelijken is met Unitas en dat SSR-W al jarenlang een prominente studentenvereniging in Wageningen is. Als de redactie probeert de studentenverenigingen van Wageningen te vergelijken wat betreft corporaal gedrag, is het dus vreemd dat een van de drie verenigingen compleet buiten beschouwing wordt gelaten.
Het was niet moeilijk geweest voor de redactie om in te schatten dat SSR-W wellicht niet de meest corporale vereniging is, maar wel een van de traditionele verenigingen van Wageningen. Het zou dus gepast zijn geweest om SSR-W op te nemen in uw artikel. We betreuren dan ook dat dit niet is gebeurd.

Vice-voorzitter Hans Roelofsen, namens het bestuur der SSR-W