Nieuws - 24 oktober 2002

Landschapswaarde Veerse Meer zit in samenspel

Landschapswaarde Veerse Meer zit in samenspel

Het landschap rondom het Veerse Meer is aantrekkelijk dankzij variatie en kleinschaligheid. Dat komt ook doordat natuur, landbouw, cultuurhistorie, aardkunde, water en recreatie elkaar niet in de weg staan, maar juist elkaar versterken.

Onderzoekers van Alterra en Bureau Alle Hosper kregen van de provincie Zeeland de opdracht om de verschillende landschappelijke waarden rondom het Veerse Meer in kaart te brengen. Tijdens een busexcursie bleek echter dat het samenspel van de verschillende landschapswaarden telkens een meerwaarde opleverde. "Als een geomorfoloog iets waardevols zag, bleek het voor cultuurhistorici en ecologen ook van waarde", vertelt projectleider drs Bianca Nijhof van Alterra. De onderzoekers besloten dan ook de opdracht uit te breiden met een specifiek onderzoek naar de integratie van landschapswaarden.

De onderzoekers roemen de afwisseling van het landschap rondom het Veerse Meer, die zorgt voor een open en kleinschalig landschap met veel variatie in schaalgrootte en dichtheid. Vooral op Zuid-Beveland komt het vaak voor dat vier van de vijf onderzochte landschapswaarden tegelijkertijd voorkomen, bijvoorbeeld in de Schengen, de Weel en de zone langs het meer, maar ook in de omgeving van Veere en het Zilveren Schor op Walcheren is het te zien. De onderzoekers bevelen de provincie aan om nadrukkelijker te zoeken naar de combinatie van landschapswaarden. | M.W.