Nieuws - 29 januari 2009

LANDSCHAPSARCHITECTUUR ZOEKT NIEUWE HOOGLERAAR

De leerstoelgroep Landschapsarchitectuur is op zoek naar een nieuwe hoogleraar. Deze moet de wetenschappelijke kwaliteit verhogen.

Het niveau van de Wageningse landschapsarchitectuur is beneden de maat. Dat stelt de commissie-Koster die halverwege 2008 de leerstoelgroepen Sociaal-ruimtelijke analyse en Landschapsarchitectuur heeft beoordeeld op hun wetenschappelijke merites.
Daarom wordt nu een nieuwe leerstoelhouder Landschapsarchitectuur aangetrokken. Tot die tijd is prof. Adri van den Brink benoemd als interim-manager. Van den Brink is al deeltijdhoogleraar bij de leerstoelgroep Landgebruiksplanning. Hij heeft in januari de leiding van de leerstoelgroep overgenomen van prof. Jusuck Koh, wiens kwaliteiten vooral liggen in het onderwijs en de creatieve aspecten van landschapsontwerp.
Van den Brink: ‘Er moet gewoon meer gepubliceerd worden. Ook moet de leerstoelgroep meer gaan samenwerken met verwante groepen in Wageningen en Nederland.’ In november is een benoemingsadviescommissie ingesteld onder leiding van prof. Pim Brascamp.
Landschapsarchitecten ontwerpen de ruimtelijke indeling van een streek, rekening houdend met de verschillende functies van het landschap zoals natuur, landbouw, verkeer en recreatie. De Wageningse leerstoelgroep is in Nederland enig in zijn soort.