Nieuws - 14 december 2006

Landgoed Larenstein bebouwen?

Hogeschool Van Hall Larenstein presenteert deze week het masterplan voor landgoed Larenstein in Velp. Op het landgoed, waar al een vestiging van de hogeschool staat, moeten volgens het plan ook woningen, ateliers en bedrijven komen. Een goed idee?

61_opinie_0.jpg
Renée de Koning van SAB Adviesgroep Arnhem, projectleider
‘De hogeschool en Wageningen UR hebben aangegeven dat er door veranderend onderwijs minder ruimte nodig is. De hogeschool heeft nu al een leegstaand gebouw. Daarnaast heeft de hogeschool steeds meer relaties met het bedrijfsleven. We hebben een masterplan gemaakt voor het hele terrein, waarin niet alleen een oplossing voor de leegstand wordt geboden, maar ook economische dragers voor het landgoed worden aangedragen.
We zijn met allerlei belanghebbenden zoals de gemeente, omwonenden en bedrijven en instellingen uit de omgeving bijeengekomen. Uit die sessies kwam onder andere naar voren dat wonen, bedrijvigheid en kunst en cultuur een plek moeten krijgen op het landgoed. We zijn nu gekomen tot een goede mix van functies. Dat maakt het voor alle betrokkenen aantrekkelijk. Zoals het nu is, is het geen leuke woonomgeving, maar door culturele activiteiten en bedrijvigheid wordt het dat wel.
In ons plan verdwijnt het oude klooster, dat bleek ongeschikt voor ander gebruik en werd door niemand als waardevol bestempeld. De kapel is daar een uitzondering op, die blijft. De tuinen worden zoveel mogelijk gespaard of versterkt. Het landgoedbos wordt opgeknapt, er komen nieuwe lanen en de waterpartijen worden opgeknapt. We investeren in het landgoedkarakter en houden bijvoorbeeld auto’s buiten door aan de randen ondergrondse parkeerplaatsen te maken. Er gaat natuurlijk ook wel wat verdwijnen, dat is logisch als er nieuwe functies bijkomen.’

[img] Huib Baayen, adjunct-directeur Bos- en natuurbeheer
‘Het meest verbazingwekkende vind ik het gebrek aan transparantie over dit plan. De hoveniers moesten van omwonenden horen dat er iets gaat gebeuren. Zelf heb ik pas deze week het plan kunnen inzien. Op het eerste gezicht lijkt het alsof iemand een hand vol Monopolyhuisjes en –hotelletjes over de kaart heeft uitgestrooid. Ik kan geen structuur ontdekken die recht doet aan de kwaliteiten van het landgoed. Het is een gebied op de rand van de Veluwe waar het kwelwater via allerlei waterpartijen doorheen stroomt. Daar midden tussen die vijvers is bebouwing gepland. Er wordt gesold met cultuurhistorie, er wordt gesold met ecologie en over de functie als onderwijstuin maak ik me ook zorgen. Straks wordt dit een miniwijkje van Velp en wordt de assortimentstuin een hondenuitlaatgebied. Door het hele landgoed hebben we nu leerpaden lopen met bordjes met plantennamen aan de zijkant. Die worden er nu al af en toe door kinderen uitgetrokken in het weekend. Dat leerpad kun je straks al helemaal vergeten. Misschien zijn we al die tijd verwend, maar ik denk dat we echt iets unieks kwijtraken.’

[img] Mia Corbeek, coördinator studentenprojecten en coördinator Archeologie en cultuurhistorie
‘Ik weet niet zo veel van het plan. Er is deze week een presentatie, maar ik las er ook al iets over in De Gelderlander. Het was wel netjes geweest als dat andersom gebeurde. Wat me opviel in het artikel in De Gelderlander was dat op de plek van de oudbouw bijvoorbeeld huizen kunnen worden gebouwd. Een mooi en interessant plan, maar in de in het artikel genoemde argumenten om de oudbouw te slopen kan ik me in het geheel niet vinden. Namelijk dat het onderwijs verandert, en dat studenten daarom veel meer thuis of bij externe opdrachtgevers werken. Dat is onzin. Regelmatig komt het voor dat studenten niet bij een externe opdrachtgever terecht kunnen voor hun afstudeeropdracht of extern project. In dat geval dien ik met de studenten een verzoek in voor een tijdelijke werkplek op Larenstein. Telkens krijgen we daarop nee te horen. Er is namelijk geen plek. Dat klopt natuurlijk ook, want de deuren van de oudbouw zijn al lang voor studenten en docenten gesloten. Bovendien zijn veel lokalen in de nieuwbouw ook niet meer voor het onderwijs beschikbaar. Ik vind de aangevoerde argumentatie dan ook niet correct. Het lijkt mij meer een geldkwestie. Wees dan eerlijk tegen personeel en studenten. Verder heb ik niet echt een mening over de inrichting. Cultuurhistorisch is het niet zo waardevol, er zijn al zoveel aanpassingen gedaan. Dus als er om economische redenen gebouwd moet worden, prima, maar wees daar dan duidelijk over.’

[img] Tom Wierts, vierdejaars student Tuin- en landschapsinrichting
‘Het gaat er geloof ik wel heel anders uitzien, dat vind ik zonde. Toen ik hier kwam vond ik juist het landgoed zo mooi. Mijn vader was hier laatst ook en die was ook onder de indruk. Ik vind het zonde dat hier gebouwd gaat worden, juist bij een groene hogeschool. En dan zijn er bedrijven gepland langs de snelweg, terwijl al die grote gebouwen langs snelwegen juist ter discussie staan. Ik vind dat het landschap te zien moet zijn, en Larenstein zet er dan gebouwen neer. We moeten juist een groene uitstraling hebben.’

[img] Bertus Welzen, docent Milieukunde
‘Als de we de tuin maar kunnen blijven gebruiken, dan mogen ze van mij wel bouwen. Woningen vind ik niet zo bezwaarlijk, maar liever in de bestaande gebouwen. Die oudbouw was voor het onderwijs niet prettig, heel koud en guur en lawaaierig. Maar het is wel zonde als het tegen de vlakte gaat. De oude kapel van het klooster moet in elk geval blijven. En de tuin dus. Het onderwijs speelt zich voor een deel af in de tuin. Die functie en de ecologische functie van de tuin mogen niet in gevaar komen. Je moet daarom ook voorwaarden stellen voor bedrijven die er komen. Je moet geen Unilever of Shell binnenhalen. Dan liever een ecologisch adviesbureau. En wat woningbouw betreft moet je ook oppassen. Als er teveel mensen komen wonen, schaadt dat ook de tuin. Maar een beetje levendigheid op het landgoed vind ik wel leuk, hoor.’