Nieuws - 30 mei 2013

Lagere eisen voor sociale wetenschappers

Eisen tenure track eisen niet voor iedereen gelijk.
Sociale wetenschappers hoeven minder subsidie binnen te halen.

Sociaalwetenschappelijke onderzoekers die het loopbaanbeleid tenure track volgen, hoeven straks een kwart minder aan onderzoekssubsidie binnen te halen dan bèta-onderzoekers in Wageningen. De sociaal-wetenschapper die persoonlijk hoogleraar wil worden, hoeft straks geen 2,4 miljoen maar 1,8 miljoen euro aan onderzoeksgeld binnen te brengen. Voor een benoeming tot associate professor gaat het bedrag omlaag van grofweg 800.000 naar 600.000 euro. De lagere eisen gaan gelden voor de Leeuwenborch en de sociaalwetenschappelijke groepen van ESG, waaronder Bos- en Natuurbeleid, Landschapsarchitectuur en Waterbeheer. Dat staat in een voorstel dat de raad van bestuur vorige week woensdag heeft toegelicht aan de centrale medezeggenschap. Naar verwachting zal de medezeggenschap hier binnenkort mee zal instemmen.
Rector magnificus Martin Kropff spreekt over een 'faire' maatregel. 'Het blijkt dat sociaal onderzoek afwijkt in termen van acquisitie. Promotietrajecten zijn er vaak kleiner in omvang  dan bij bèta-onderzoek, waar je te maken hebt met dure apparatuur, laboratoria en/of kassen. Terwijl het in feite gaat om de hoeveelheid werk die je binnenhaalt.'
Onderwijs telt zwaarder
Voor publiceren golden al afwijkende criteria. Leeuwenborch-onderzoekers hoeven minder artikelen te overleggen voor een volgende stap in hun Tenure Track, ook hoofdstukken in een boek tellen meer. In de sociale wetenschappen geldt een andere publicatiecultuur: onderzoekers werken er in een kleiner verband, waardoor het aantal auteurs per artikel lager ligt.
De lagere subsidie-eisen volgen op een recente evaluatie van Tenure Track. Het universitaire loopbaanbeleid werd in 2009 ingevoerd met de bedoeling talenten te binden. Tot die tijd moesten gepromoveerde onderzoekers het telkens doen met tijdelijke aanstellingen. Nu wacht hen een persoonlijk hoogleraarschap mits ze voldoen aan stevige voortgangseisen: hoge waarderingscijfers voor onderwijs, publiceren in toptijdschriften en een behoorlijke hoeveelheid onderzoeksgeld binnenhalen.
De raad van bestuur wil ook het geven van onderwijs voortaan zwaarder meetellen. Wie een basiskwalificatie onderwijs haalt of academische consultancy trainingen geeft, werkt voortaan ook aan zijn Tenure Track. 'Het zijn kleine verbeteringen', aldus Kropff. 'Tenure track is en blijft een stevig programma. Het systeem staat erg goed. We zien nu al effecten: het aantal artikelen in de betere tijdschriften is toegenomen.'