Nieuws - 6 november 2008

LABS VWA NAAR WAGENINGEN

Wageningen UR en de Voedsel en Waren Autoriteit onderzoeken of het haalbaar is om de laboratoria van VWA onder te brengen bij Wageningen UR.

Door de labs van VWA en voedselveiligheidsinstituut RIKILT te bundelen, moet een kenniscentrum op het gebied van voedselveiligheid ontstaan. ‘VWA zou dan net als de Algemene Inspectiedienst haar laboratoriumwerk laten uitvoeren door Wageningen UR’, verklaart Robert van Gorcom van RIKILT.
Nu nog heeft de VWA zes laboratoria in Nederland met 210 medewerkers. Bij RIKILT werken 180 mensen. De inspectietaken van de voedselautoriteit blijven, net als die van de AID, buiten een eventuele overeenkomst met Wageningen UR. In december moet duidelijk worden of de bundeling van de laboratoria haalbaar is.