Nieuws - 15 januari 2015

Laatste kans voor bachelor communicatiewetenschappen

tekst:
Rob Ramaker

De bacheloropleiding Communicatiewetenschappen (BCW) moet flink op de schop. Dat adviseert de opleidingscommissie onder leiding van communicatiehoogleraar Peter Feindt in een verbeterplan.

Door de geringe studentenaanwas dreigde de opleiding afgelopen zomer te sluiten. BCW krijgt nu drie jaar om het tij te keren. Al vanaf de start worstelt de bacheloropleiding om voldoende eerstejaars te trekken. Slechts één keer trok de opleiding meer dan twintig eerstejaars, een getal dat Wageningen Universiteit tegenwoordig als kritische ondergrens hanteert. Het huidige collegejaar markeerde een dieptepunt met slechts acht nieuwkomers. Wrang genoeg ligt het gebrek aan belangstelling niet aan de kwaliteit. De Wageningse opleiding voert in de Keuzegids juist de ranglijst aan.


De belangrijkste aanbevelingen

  • BCW krijgt een nieuwe naam.
  • BCW krijgt zes aandachtsvelden. Gestart wordt met de thema’s: gezondheid, voeding, verstedelijking, klimaatverandering, natuurbeheer en duurzaamheid.
  • Een nieuw inleidend vak laat eerstejaars kennismaken met de aandachtsvelden om er daarna één te kiezen. Een life sciencesminor van 24 ects wordt verplicht.
  • Meer aandacht voor de student, vooral bij vakken waar veel minorstudenten van andere disciplines aanwezig zijn.
  • Er komen gecoördineerde pr- en wervingsactiviteiten. 

Nieuwe naam
De opleidingscommissie denkt meer studenten te kunnen trekken door de link met de life sciences meer centraal stellen in het onderwijs. ‘We zijn anders dan andere communicatie-opleidingen’, zegt Feindt. ‘Naast kennis over communicatie bieden we een diepgaande training in een life science vak.’ De bachelor moet de unieke identiteit uitdragen met een nieuwe naam, waarover nog nagedacht wordt. Opmerkelijk genoeg is de naam Communicatiewetenschappen zelf nog maar drie jaar oud. De opleiding ging van start als Toegepaste communicatiewetenschap. In de praktijk bleek de naamsverandering studentenaantallen vooral te drukken. Feindt werkte destijds nog niet in Wageningen: ‘De consensus was toen om het programma meer in lijn te brengen met andere opleidingen. Maar we zijn niet hetzelfde, we zijn anders.’ Het verbeterplan van opleidingscommissie wordt deze week besproken bij het onderwijsinstituut OWI. Daarna gaat het met een advies naar de Raad van Bestuur die naar verwachting snel zal oordelen. Op 1 mei moeten scholieren hun studiekeus doorgeven.