Nieuws - 20 december 2011

Kritiek op reductie leerstoelen

Structuurcommissie wil een leerstoel minder op het gebied van communicatie, innovatie en technologie. De betrokken leerstoelgroepen en 17 bèta-hoogleraren zijn bezorgd over de gevolgen.

Nu kent het leerstoelenplan van de universiteit nog twee hoogleraren bij Communicatie en Innovatiestudies, eentje bij Toegepaste Filosofie en eentje bij Technologie en Agrarische Ontwikkeling (TAO). Deze drie leerstoelgroepen zijn afgelopen jaar geclusterd in de sectie CITE (Communicatie, Innovatie, Technologie en Ethiek). Maar drie van de vier betrokken hoogleraren (Paul Richards, Cees van Woerkum en Michiel Korthals) is of gaat met pensioen. Daarom vroeg rector Martin Kropff aan een structuurcommissie om de leeropdrachten te vernieuwen. Saillant detail daarbij: het aantal leerstoelen moest terug van vier naar drie.

De structuurcommissie pleit nu voor de leerstoelen Filosofie, Strategische communicatie en Kennis, innovatie en technologie. De laatste leerstoel is een combi van de innovatiegroep van hoogleraar Cees Leeuwis en de TAO-groep. Die groepen vrezen nu bezuinigingen, terwijl ze tot over hun oren in het werk zitten. De groep van Leeuwis heeft 24 promovendi, die van TAO 44. Door de bezuiniging kan de begeleiding van de PhD-studenten ernstig in het gedrang komen, schrijven de betrokken groepen aan rector Martin Kropff.
Ook 17 Wageningse hoogleraren uit de natuurwetenschappen maken zich zorgen. Via de veelgeprezen bèta-gamma-integratie werken deze hoogleraren samen met de betrokken leerstoelgroepen. De huidige leerstoelen achten ze ‘onmisbaar voor de kwaliteit van ons werk', schrijven ze aan Kropff.
De rector stelt dat de universiteit alleen kan investeren in nieuwe leerstoelen als bestaande leerstoelen worden gestopt of geherformuleerd - het nieuw-voor-oudprincipe. Die vernieuwing kan alleen plaatsvinden als een hoogleraar stopt of met pensioen gaat, zegt Kropff. In het geval van CITE lijkt hem de reductie verantwoord, omdat de onderwijslast van de vier groepen vergelijkbaar is met twee of drie groepen elders in de organisatie. ‘Zo kunnen we innoveren zonder grote personele gevolgen.' Kropff krijgt nog advies van het onderwijsinstituut (owi) op het plan van de structuurcommissie. Daarna neemt de raad van bestuur een besluit.