Nieuws - 16 oktober 2014

Korting op groen onderwijs in 2015 van tafel

tekst:
Albert Sikkema

Staatssecretaris Dijksma stelt komend jaar 5 miljoen euro extra beschikbaar voor groen onderwijs in de begroting van Economische Zaken. Als de Tweede Kamer ook de motie van VVD en D66 aanneemt, waarin 10 miljoen wordt overgeheveld van het onderwijsministerie naar EZ, dan kan hiermee de korting op groen onderwijs ongedaan worden gemaakt, meldt Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer.

Om de uitgaven voor het groen onderwijs na 2015 te regelen, gaat het kabinet een vergelijkend onderzoek doen naar de bekostiging van het groen onderwijs door EZ en het overige hoger onderwijs door het onderwijsministerie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen gevolgen hebben voor de Rijksbegroting van 2016, schrijft Dijksma aan de Kamer.

Aanleiding voor de motie van de Tweede Kamer en brief van de staatssecretaris was de klacht van bestuurder Tijs Breukink van Wageningen UR dat de universiteit komend jaar 9 miljoen euro minder ontvangt dan volgens de bekostigingsregels zou moeten. Volgens Breukink komt dat door een algemene korting van 2% op het groen onderwijs en het feit dat EZ de Wageningse studentengroei niet volledig compenseert.

Voor komend jaar worden deze kortingen teruggedraaid, blijkt uit de brief van Dijksma. En daarna gaat een Haagse commissie beoordelen of de claim van Breukink terecht is en zo ja, welk ministerie daar op langere termijn voor moet opdraaien.

De brief