Nieuws - 1 januari 1970

[kop] Visitatie: productie communicatiegroep opzienbarend hoog

[kop] Visitatie: productie communicatiegroep opzienbarend hoog


[onderkop] Van Woerkum over dubbele pet: ‘eens maar nooit weer’

De wetenschappers van de Wageningse leerstoelgroep Communicatie- en
innovatiestudies blijkt van alle communicatiewetenschappers in Nederland
veruit het productiefst als het gaat om proefschriften. Veertig procent van
de dissertaties in dit vakgebied komt uit Wageningen.

Dat staat in het rapport over onderzoek van Nederlandse leerstoelgroepen in
de communicatiewetenschappen van de visitatiecommissie van de vereniging
van universiteiten VSNU. Het visitatierapport beoordeelt de periode 1995 –
2000 en is lovend over de Wageningse communicatiewetenschappers onder
leiding van prof. Cees van Woerkum. Voor kwaliteit en productiviteit krijgt
de groep een drie op een schaal van een tot vijf (voldoende), voor
relevantie en levensvatbaarheid in de toekomst een vier (goed). In woorden
is de commissie lovender: ‘De productie van PhD’s was opzienbarend, met 32
dissertaties in de onderzochte periode, wat gelijk staat aan 39 procent van
alle promoties in de zeven communicatieprogramma’s in Nederland’. De
commissie vindt dat het onderzoeksprogramma zich goed ontwikkelt. Verder
valt het de commissie op dat de Wageningse groep sterk internationaal
gericht is. In Nijmegen worden alle dissertaties bijvoorbeeld in het
Nederlands geschreven, in Wageningen allemaal in het Engels.

Voldoende

Prof. Cees Leeuwis, de tweede hoogleraar van de groep, is enigszins
verbaasd omdat de commissie in woorden zeer lovend is over de productie per
onderzoeker, maar in cijfers toch maar een drie geeft. ,,In de vorige
beoordeling stelde de commissie dat Wageningen weinig dissertaties
produceerde. Ik denk dat we dat inmiddels meer dan goedgemaakt hebben.’’
Leeuwis zegt dat de groep de laatste jaren gegroeid is, en is verheugd dat
ook de visitatiecommissie vertrouwen heeft in de toekomst van de groep. Dat
ook de kwaliteit van het onderzoek slechts ‘voldoende’ is bevonden wijt
Leeuwis vooral aan het brede werkveld van de Wageningse
communicatieonderzoekers. Ze werken veel samen met technische disciplines,
wat volgens Leeuwis bij pure maatschappijwetenschappers minder in de smaak
valt.

Dubbele pet

Opmerkelijk is dat prof. Cees van Woerkum, leerstoelhouder van de groep in
Wageningen, als enige Nederlander ook zelf in de visitatiecommissie zat.
Hij liet de beoordeling van zijn eigen groep over aan andere leden van de
commissie. De commissie beoordeelde niet alleen communicatiewetenschappen,
maar ook politicologie en bestuurskunde in Nederland. Van Woerkum: ,,Ik ben
wellicht gevraagd omdat ik ook redelijk goed in de bestuurskunde zit. Maar
het was een rare positie en ik heb me van tevoren onvoldoende gerealiseerd
hoe lastig het is de verdenking van partijdigheid te weerleggen. Ook al
bemoeide ik me niet met de beoordeling van mijn eigen groep. Ik vond
bijvoorbeeld dat de beoordeling van relevantie vooral moest slaan op de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Sommige buitenlandse leden
van de commissie vonden dat het om wetenschappelijke relevantie ging, en
konden mijn mening als preken voor eigen parochie zien, want ons onderzoek
is toch zeker ook maatschappelijk relevant.’’ Voor Van Woerkum was de
dubbele pet eens maar nooit meer, zegt hij. |
J.T.