Nieuws - 17 juni 2010

Komen versterkt VHL-directie

Rien Komen wordt per 1 september directeur Onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering bij Van Hall Larenstein. Zijn opdracht: VHL uitbouwen tot één goedlopende hogeschool binnen Wageningen UR.

Komen is nu directeur Bedrijfsvoering bij de Social Sciences Group (SSG). Al vijftien jaar werkt hij op de Leeuwenborch. Eerst als aio en docent, toen in de staf en vervolgens als directeur bedrijfsvoering (zie cv onderaan). Toen hij werd gepolst voor een directiefunctie bij VHL, sprak vooral de overstap van kenniseenheid naar hogeschool hem aan, tezamen met de toevoeging ‘onderwijskwaliteit' aan zijn portefeuille.
‘Onderwijs, met elkaar jonge mensen opleiden, vind ik erg leuk. Als je het gebouw in Velp of Leeuwarden binnenkomt, bruist het', aldus Komen. Hij gaat de bedrijfsvoering en onderwijsprocessen als roostering, cijferregistratie en evaluaties stroomlijnen. Ook zal hij toezien op het waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs.
Uitdaging
Begin 2008 vulde Komen het gat tussen de opgestapte directeur Erica Schaper en de huidige directeur Ellen Marks op bij de hogeschool. Bij zijn vertrek merkte hij op dat de vestigingen nog gescheiden werelden waren. Getuige de discussie over de instellingsfusie bij de hogeschool is dat in de tussentijd nog niet veranderd. Ook Komen ziet die ‘uitdaging'. ‘We willen bekijken hoe we VHL het beste over de locaties heen kunnen inrichten, als één goede hogeschool. Daarbij moet de directie de belangen van VHL binnen Wageningen UR zo goed mogelijk behartigen.'
Sparren
Verder moet de medezeggenschap een sparring partner voor de directie zijn, en niet voor de raad van bestuur, vindt Komen. ‘Dat is bij de kenniseenheden ook zo geregeld.' De huidige discussies maken volgens hem deel uit van een fase waar de hogeschool doorheen moet, net als destijds de kenniseenheden.
Hij gaat veel heen en weer reizen. Hij is straks twee dagen per week in Leeuwarden en twee dagen in Velp. De vijfde dag zal Komen meestal te vinden zijn bij de Wageningen Business School, waarvan hij directeur blijft.
CV Rien Komen
1992 diploma Lerarenopleiding, Agrarische Hogeschool Dronten
1994 cum laude afgestudeerd bij Agrarische Economie, Landbouwuniversiteit Wageningen
1999 gepromoveerd bij Agrarische economie, WU
1999-2003 universiteit docent, leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid, WU
2003-2005 hoofd afdeling Onderwijs en onderzoek, SSG
2004-2005 waarnemend directeur Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen.
2005-heden directeur Bedrijfsvoering SSG
2008-heden directeur Wageningen Business School
2008 van februari tot juni interim directeur Van Hall Larenstein
2010 vanaf 1 september directeur Onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering Van Hall Larenstein