Nieuws - 1 januari 1970

Koffieboeren vervuilen drinkwater in Nicaragua

Rond de stad Matagalpa in Nicaragua worden drinkwaterbekkens vervuild door koffieboeren en varenkwekers. Wageningse onderzoekers hebben de problemen in kaart gebracht en willen moerassen aanleggen om het water te zuiveren.

Student irrigatie en waterbouwkunde Joost Jacobi heeft zijn afstudeeronderzoek aan het onderwerp gewijd. Hij bracht de watervervuiling in kaart van de rivierbekkens – cuencas - die de stad Matagalpa in het noorden van Nicaragua omringen. Het rivierwater wordt gebruikt als drinkwater. Stroomopwaarts, tegen de berghellingen aan, liggen koffieplantages en varenkwekerijen die veel rivierwater opvangen en gebruiken in hun productieproces.
Jacobi verrichtte een veldonderzoek van vier maanden (afstudeeronderzoek) en ontdekte een aantal zaken. ,,De koffieboeren zeggen soms wel dat ze hun afvalwater afvoeren naar een zelfgemaakte bezinkingsvijver, maar meestal lozen ze het gewoon in de rivier.'' De koffieboeren in dit gebied ontpulpen en wassen de koffiebonen en het water krijgt dan een hoge concentratie organisch materiaal, stelt Jacobi. Verder zijn er varenkwekerijen in het gebied die de rivier vervuilen met pesticiden.
Uit interviews met de lokale bevolking bleek dat het drinkwater een slechte reuk en smaak heeft, en veel mensen krijgen irritaties op de huid na het wassen met kraanwater. Dit alles gebeurt met name tijdens het koffieseizoen, en er lijkt dan ook geen twijfel over te bestaan dat de koffieplantages de vervuiling veroorzaken.
De onderzoekers adviseren aanleg van moerassen om het rivierwater rond de stad Matagalpa op een natuurlijke manier te zuiveren. Zo zijn in Nederland voor hetzelfde doel op diverse plaatsen helofietenfilters van riet aangelegd. In Nicaragua kunnen de moerassen het beste aangelegd worden langs rivieroevers dicht bij koffieplantages en varenkwekerijen. Het voordeel van de moerassen is dat ze nagenoeg geen onderhoud vergen. Dat is niet onbelangrijk in Nicaragua, het armste land van Midden Amerika.
De onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan het gemeentebestuur van Matagalpa. Jacobi: ,,De burgemeester was erg enthousiast. Hij vroeg zelfs of we ook wat kunnen doen met het huishoudelijk afvalwater van de stad.''
Op 25 juni is het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van de Lettinga Associates Foundation (LeAF) en de stichting Aqua for All, gepresenteerd aan Novib en een aantal Nederlandse waterschappen, die interesse hebben om ecologische waterzuivering mee te helpen opbouwen in Nicaragua. | H.B.