Nieuws - 7 juli 2011

Klimaatproefballon

Het VVD-Kamerlid René Leegte vindt dat het KNMI maar moet worden opgeheven, omdat het instituut de invloed van de mens op de klimaatverandering onderschrijft. Dat maakt het KNMI 'niet onafhankelijk'. De Wageningse hoogleraar Meteorologie, Bert Holtslag reageerde afgelopen zaterdag met een ingezonden brief in de Volkskrant. Hij noemt het plan van Leegte 'onzin'.

'Als het KNMI partijdig zou zijn, waarvoor Leegte geen enkele aanwijzing geeft, dan zijn vrijwel alle wetenschappelijke instituten en universiteiten dat. De aanwijzingen voor de menselijke invloed op het klimaat zijn namelijk heel sterk, en als gevolg daarvan is er een brede wetenschappelijke consensus hierover.
We hebben nooit politieke voorkeuren gezien van het KNMI of zijn medewerkers die het werk zouden beïnvloeden. Dat is ook niet zo vreemd: de werking van de aardatmosfeer trekt zich van politieke voorkeuren niets aan, CO2 absorbeert infrarode straling ongeacht de politieke kleur van de onderzoekers, en het smeltpunt van ijs laat zich niet beïnvloeden door de wensen van een lid van de Tweede Kamer.
Leegte laat zien dat zijn kennis van klimaatver­andering en van klimaatwetenschap beperkt is. Dat is niet erg, politici kunnen niet inhoudelijk op elk onderwerp expert zijn. Wel kwalijk is op grond van beperkte kennis beweren dat een kennis­instituut zijn werk niet goed doet, partijdig is, en maar moet worden afgeschaft of geprivatiseerd. Voor het begrip van een complex systeem is het van groot belang dat jarenlang en continu kan worden gewerkt aan begrip van de werking van het klimaatsysteem. Nederland kan zich geen oppervlakkige, met de politieke wind meewaaiende klimaatkennis veroorloven'.

'Inmiddels denk ik dat op de achtergrond nog iets anders speelt: de VVD wil de overheid zo klein mogelijk maken en heeft vorig jaar bij de kabinetsformatie al afgesproken om de taken van het KNMI nader te bekijken. Zo geeft het KNMI adviezen aan de luchtvaart.  Die taken kun je privatiseren. Andere marktpartijen, zoals het Wageningse Meteo Consult, zouden dan in beeld komen om die taken uit te voeren. De aanval van Leegte op het KNMI krijgt daarmee ook een ideologische achtergrond.'