Nieuws - 20 november 2008

KLIMAATMASTER SLAAT WEL AAN

In Resource 3 van 9 oktober 2008 werd gesteld dat de nieuwe master Climate Studies nog weinig succesvol is. Gelukkig komt dit niet met de werkelijkheid overeen. Al komt dat om allerlei redenen nog niet volledig in de officiële registratiecijfers tot uiting, het enthousiasme van studenten voor deze master is behoorlijk.
Aan het introductievak deden 36 studenten mee. Zeker de helft daarvan komt van buiten Wageningen of vanuit WU-BSc programma’s. Op basis van gesprekken met deze studenten verwachten we dat een aanzienlijk deel van hen inderdaad doorgaat met deze master. De kans is reëel dat de master daarmee al in haar eerste jaar een aantal kleinere MSc-programma’s achter zich laat. Dat resultaat is des te opvallender, omdat werving onder de naam Climate Studies vanwege regels van OCW nog nauwelijks mogelijk is geweest, zodat studenten grotendeels op eigen kracht het programma hebben moeten vinden.
Daarnaast hangt het wel of niet succesvol zijn van een opleiding niet alleen af van het aantal studenten, maar meer nog van de kwaliteit van het onderwijs. Nadat in het voorjaar het nieuwe programma was goedgekeurd, zijn alle betrokken docenten begonnen met het ontwikkelen van nieuwe vakken en het vernieuwen van bestaande vakken. Door de enorme inzet en het enthousiasme van docenten is het gelukt in korte tijd vakken neer te zetten die nu al gewaardeerd worden. Over de volle breedte van de natuur- en sociaaleconomische wetenschappen zijn docent-onderzoekers betrokken bij de snelle ontwikkelingen in het klimaatonderzoek. Deze ervaringen worden door de betrokken docenten direct naar het Climate Studies-onderwijs gebracht.
Met frisse ideeën voor de verdere ontwikkeling van het programma en, naar we hopen, een goede en doeltreffende wervingscampagne, zien we de toekomst van Climate Studies met vertrouwen tegemoet. Een stijgend aantal studenten zal daar zeker onderdeel van zijn.