Nieuws - 6 maart 2013

Kleine vis gaat niet meer overboord

Vissers mogen met ingang van volgend jaar niet langer ondermaatse commerciële vis overboord zetten van de EU. Deze ondermaatse gequoteerde vis gaat bij teruggooi vaak dood, zeggen voorstanders van de maatregel. De Nederlandse vissers vinden dit onzin – hoe meer vis teruggooien in zee, hoe beter. De EU-maatregel is lastig uitvoerbaar, zegt Tammo Bult, onderzoeksleider Visserij van Imares.

bijvangst_ron-offermans.jpg
'Ik denk dat de EU het verbod op het teruggooien van vis vooral heeft ingesteld omdat de maatschappij dat als een verkwisting ziet', zegt Bult. 'Doordat de vissers de ondermaatse gequoteerde vis straks aan land moeten brengen, komt die waarschijnlijk ten laste van hun visquotum. Als gevolg daarvan moeten de vissers hun gedrag en tuig aanpassen om zo de vangst van ondermaatse vis te beperken. Dat is de aanpak van de EU om de teruggooi te verminderen. Even voor de duidelijkheid: ongewenste vangst als krabbetjes en zeesterren maar ook niet gequoteerde vis mag straks nog wel overboord, maar ondermaatse commerciƫle vissoorten niet langer.'
Een argument is toch ook dat er veel overboord gezette bijvangst dood gaat?
'Een deel daarvan gaat dood, dat is afhankelijk van de vissoort en de manier waarop men vist. Er circuleren allerlei teruggooi- en sterftepercentages in de media, daar ga ik niet op in. We komen binnenkort met deugdelijke cijfers.'
Wat is het probleem van de vissers?
'Tot nu toe halen de vissers hun netten binnen en sorteren ze de maatse commerciƫle vis er handmatig uit aan boord. De rest gaat overboord. Dat is vrij goed te doen. Straks moeten ze ook de ondermaatse gequoteerde platvis scheiden van krabbetjes, zeesterren en ondermaatse niet gequoteerde vis. Dat is veel lastiger. Bovendien is het de vraag of dat arbeidsintensieve sorteren bedrijfseconomisch uit kan. Aan de andere kant zouden ze de gehele vangst mee kunnen nemen naar de haven, maar dan hebben ze vermoedelijk te weinig opslagcapaciteit aan boord.'
Zijn er alternatieven?
'De visserijsector hoopt dat de aanlandplicht niet geldt als zij kunnen aantonen dat de overleving van de vis die zij nu teruggooien veel hoger is dan uit eerder onderzoek blijkt. We doen nu een project met de vissers, waarbij de bijvangst in kooien op het schip wordt gestopt. Die kooien worden snel neergelaten in zee en daarna  gaan we kijken: wat blijft er in leven? De vissers denken dat er in deze kooien veel meer vis overleeft dan in de overlevingsbakken die zijn gebruikt bij eerder onderzoek.'
Moet het quotumsysteem voor de vis nu worden aangepast?
'Het quotumsysteem is nu gebaseerd op maatse vis, waarbij de EU-landen een vaste verdeelsleutel hebben hoeveel ze mogen vangen. Als de ondermaatse vis straks wordt meegerekend, dan krijgt je bijvoorbeeld vissers op Noorse kreeftjes die ondermaatse schol als bijvangst aan land brengen, terwijl ze daar geen quotum voor hebben. Dat wordt een heel ingewikkeld verhaal.'