Nieuws - 7 december 2006

Klachtenspreekuur Idealis

Stichting Flat Overleg (SFO) in Wageningen houdt donderdag 7 december van vier tot acht uur een inloopspreekuur in flatkroeg de Woeste Hoeve en op hun kantoor op studentenflat Hoevestein 1D.
Bewoners van de studentencomplexen van Idealis kunnen bij de belangenorganisatie terecht met klachten over bijvoorbeeld hoge servicekosten, te kleine afvalcontainers voor de flat of luidruchtig flatonderhoud tijdens de tentamenweek. Ook is het mogelijk om te praten over de gang van zaken op (internationale) afdelingen.