Nieuws - 23 oktober 2008

Klachten over klimaat in Forum

nieuws_2506.jpg
‘In de computerruimtes lijkt het wel een sauna en in de practicazalen op de achtste wel de Noordpool.’ Student Joyce Penninkhof is niet te spreken over het klimaat in Forum. En ze is niet de enige. Gebouwbeheerder Joris Fortuin is op de hoogte van de klachten, maar kan niet beloven dat het euvel snel is verholpen.
‘Wat een afgrijselijke werkomgeving hier’, verzucht David Marcelis. ‘Gooi die airco uit en de ramen open’, roept Stefan Sand. Net als veel studenten balen ze van de kou dan wel benauwdheid in het grote nieuwe onderwijsgebouw. ‘Voor lokaal C222 neem ik speciaal extra dikke truien mee, want daar is het net een vrieskast’, vertelt José Tegelaar. ‘De andere lokalen zijn daarentegen juist te warm.’
Volgens Fortuin was vooraf bekend dat het ruim een jaar zou duren voordat de klimaatsomstandigheden in Forum optimaal zijn. ‘De temperatuur is niet per afzonderlijke ruimte in te stellen, maar altijd voor meerdere ruimtes en etages tegelijk. Hierdoor is het lastig om elke ruimte zo behaaglijk mogelijk te maken.’
In samenwerking met verschillende bedrijven proberen de gebouwbeheerders de problemen op te lossen. In de zomermaanden lag dit werk stil, omdat er toen weinig of geen klachten binnenkwamen. Nu het nieuwe studiejaar is begonnen, is het proces weer voortgezet. De klachten van studenten en medewerkers worden gebruikt om gericht aanpassingen aan het klimaat te doen, aldus Fortuin.