Nieuws - 25 januari 2001

Kernwapens

Kernwapens

"Fysici in de tweede wereldoorlog waren gefascineerd door kernsplitsing. Later kregen ze daar spijt van. De kennis leidde tot kernwapens en het gebruik daarvan was onomkeerbaar. Tegenwoordig kunnen we hetzelfde gevoel hebben bij biotechnologie. Het is niet zeker of dat een zegen voor de mensheid is. Mensen kunnen de technologie ook ten kwade aanwenden." Voorzitter van de raad van bestuur prof. dr. Cees Veerman maakte een vergelijking tussen de ontwikkeling van de kernbom en de moderne biotechnologie tijdens een discussie die studentenvakbond WSO organiseerde over ethiek in het onderwijs. Veerman pleitte voor meer aandacht voor ethische vraagstukken in het onderwijs. Rector Magnificus prof. dr. ir. Bert Speelman stelde voor om studenten te verplichten bij hun afstudeervak stellingen te bedenken. Die zouden onder andere over ethische dilemma's rondom hun onderzoek moeten gaan. In een eindgesprek zou de docent de vaardigheden om deze stellingen te verdedigen moeten beoordelen. | J.T.

Zie ook Het debat op pagina 8