Nieuws - 12 maart 2009

KENNISCENTRUM VOOR HONGERBESTRIJDING

De top van de Nederlandse voedingsindustrie, ontwikkelingsorganisaties, de overheid en Wageningen UR willen een kenniscentrum opzetten voor voedselzekerheid en ondernemerschap in Afrika. Dat richt zich op de beperkingen voor kleine boeren, zoals een onbetrouwbare overheid of risicomijdend gedrag van kleine ondernemers.

‘Nee, we gaan geen nieuw project beginnen of een technologie introduceren. Er zijn voldoende initiatieven in Afrikaanse landen. We willen een centrum opzetten voor kennis en kunde over honger- en armoedebestrijding.’
Dit zegt dr. Hans Eenhoorn, oud-topman van Unilever en sinds 2007 docent Voedselveiligheid en ondernemerschap aan Wageningen UR. Op zijn initiatief verzamelden zich op 5 maart in Forum op Wageningen Campus de relevante ontwikkelingsorganisaties, voedingsbedrijven en overheden.
Zij hebben een eerste bedrag van dertigduizend euro vrijgemaakt. Daarmee zal een werkgroep onder voorzitterschap van universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge de precieze rol van het nieuwe kenniscentrum uitwerken. Het moet een zogeheten clearing house worden; het instituut moet informatie over de beste aanpak om honger te bestrijden verzamelen, schiften en verspreiden.
Volgens Eenhoorn moet het nieuwe kenniscentrum vooral helpen om beperkingen bij kleine boeren weg te nemen. Vorige maand publiceerde hij het rapport Constrain constraints, waarin hij 26 beperkingen voor kleine boeren opsomde, waaronder gebrek aan microkrediet, corruptie, een gebrek aan grondrechten, slechte grond, een onbetrouwbare overheid, een slechte afzetmarkt en risicomijdend gedrag.
Het helpt pas als je meerdere beperkingen tegelijk weghaalt, vertelt Eenhoorn. Hij put daarbij moed uit het Millennium Villages Project. Vanaf 2005 werden er in tachtig dorpen in tien Afrikaanse landen investeringen gedaan om de productiviteit te verhogen, lokale overheden betrouwbaarder te maken en kleine boeren toegang te geven tot de markt. Dat heeft geleid tot dorpen die op eigen kracht uit de armoede komen.
Na zijn pensionering bij Unilever was Hans Eenhoorn vier jaar lid van de Taskforce on hunger van de Verenigde Naties. Als lid van de hongerwerkgroep heeft hij een programma voor schoolvoedsel opgezet in Ghana.