Nieuws - 1 januari 1970

Kenniscentrum Glastuinbouw in de maak

Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), de hogeschool InHolland, het Bodemkundig bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek Blgg en de teelttechnische adviesorganisatie LUCEL hebben op 25 oktober een intentieverklaring ondertekend om samen te werken in een Kenniscentrum Glastuinbouw.

Het Kenniscentrum Glastuinbouw wil op maat gesneden oplossingen bieden voor complexe vraagstukken in de glastuinbouwsector. Volgens dr Daan Kuiper, manager PPO Glastuinbouw, is daarom gekozen voor partners met ieder een duidelijk specialisme binnen de sector: kennis en onderzoek (PPO), onderwijs (InHolland), service (Blgg) en advies (LUCEL). ‘We zijn complementair en kunnen het totaalpakket bieden waar in de sector vraag naar is. Blgg doet bijvoorbeeld gewasanalyses, maar ondernemers willen meer dan alleen cijfertjes en ook het daarbij passende advies’, meent Kuiper.
De glastuinbouw wordt volgens hem steeds kennisintensiever en het is voor kennisaanbieders simpelweg te duur om het hele kennismanagement vanuit de eigen bedrijfsvoering te betalen. ‘De basis van de samenwerking is niet-competatief delen. We bundelen zaken met een gezamenlijk belang – zoals datamanagement - en wat je daarna met de gegevens doet moet ieder voor zich maar uitvechten met zijn concurrenten. We kiezen voor een netwerkorganisatie die flexibel en helder richting de markt kan opereren.’
Het is de bedoeling het Kenniscentrum Glastuinbouw snel uit te breiden met andere partners uit de glastuinbouwketen. De hogeschool Van Hall Larenstein wordt nadrukkelijk bij de plannen voor het centrum betrokken, terwijl drie kenniseenheden van Wageningen UR – de Plant, Social en Agrotechnology & Food Sciences Groups - al bezig zijn hun werk voor de glastuinbouwsector beter op elkaar af te stemmen. Kuiper: ‘In het kenniscentrum is ruimte voor heel Wageningen UR.’
Kuiper verwacht dat de intentieverklaring binnen zes maanden zal uitmonden in een businessplan dat als basis dient voor dan formeel op te richten Kenniscentrum Glastuinbouw. ‘Door nu naar buiten te treden laten we de buitenwacht zien dat we in beweging zijn en houden we vaart in het proces’. Het loket van het Kenniscentrum Glastuinbouw zal gevestigd worden in het nieuw te bouwen GlasKasTeel in Bleiswijk, waar de PPO-onderzoekers uit Naaldwijk en Aalsmeer onderdak zullen krijgen. / GvM