Nieuws - 1 januari 1970

Kantine Nieuwlanden weer open

Kantine Nieuwlanden weer open

Kantine Nieuwlanden weer open


Universiteitsgebouw de Nieuwlanden krijgt weer een echte kantine. Dat
hebben de ondernemingsraad en de directie van de kenniseenheid Groene
ruimte afgesproken.
De ondernemingsraad heeft de heropening van de kantine afgedwongen door de
kwestie aan te kaarten bij de zogenaamde ‘bedrijfscommissie’, een
arbitragecommissie voor geschillen tussen ondernemingsraden en directies.
De ondernemingsraad vond dat ze om instemming gevraagd had moeten worden
over het besluit drie kantines te sluiten, en werd daarover in het gelijk
gesteld door de bedrijfscommissie. Die vond ook dat het management van
Wageningen UR het besluit had moeten voorleggen aan één van de
ondernemingsraden, de centrale, of die van de kenniseenheid, en adviseerde
de partijen om opnieuw om de tafel te gaan.
Tijdens een overleg op 9 oktober hebben de directie van de kenniseenheid en
de ondernemingsraad vervolgens afgesproken dat de kantine in de Nieuwlanden
wordt heropend. De kantine zal geopend zijn tussen 12:00 en 13:30. De raad
van bestuur heeft toegezegd de kosten, jaarlijks 25.000 euro, voor haar
rekening te nemen. De kantine blijft open totdat de nieuwbouw voor de
leerstoelgroepen die nu in De Nieuwlanden huizen, klaar is.
De kantines in gebouwen De Hucht en De Dreijenborch blijven gesloten, de
kantineruimte in De Hucht zal wel worden opgeknapt. | K.V.