Nieuws - 12 april 2007

Kansrijke boeren moeten ontpummelen

Blijf niet op het erf hangen, maar wees nieuwsgierig naar hoe anderen het doen. Kijk rond in het buitenland en ga vooral op kamers wonen. Zoek wijze mensen in het onderwijs. Leef je uit, werken kan altijd nog, en zorg dat je dat ene leuke meisje vindt. Landbouwstudenten met ondernemersambities moeten ‘ontpummelen’ willen zij slagen met een eigen bedrijf.

Zo luidde op 30 maart de centrale boodschap op het forum van Van Hall Larenstein Leeuwarden over de toekomst van het agrarische ondernemersschap. Het platteland biedt meer kansen dan ooit tevoren, maar dan moet je wel van die trekker afkomen.
Agrariërs vinden zichzelf bescheiden, verlegen en onzeker, weet forumlid Anton de Boer uit een onlangs gehouden enquête. ‘Dat doet het misschien goed in datingprogramma’s, maar daarmee bouw je geen bedrijf op.’ Het negatieve zelfbeeld van de beroepsgroep verklaart hij door de gerichtheid op de eigen onderneming. En dat moet hoognodig veranderen, vindt De Boer. ‘Als beginnende agrarisch ondernemer moet je de kracht bezitten om verbindingen te leggen met een groter geheel.’ Zijn organisatiebureau test voor de Rabobank jaarlijks 1200 jonge boeren op hun ondernemerspotentie; het vermogen om met open vizier de bedrijfsmogelijkheden te onderzoeken geeft daarbij de doorslag.
Bedrijfsadviseur Albert Canrinus wees de hbo-studenten er op dat de komende tien jaar ongekend veel land vrijkomt; maar liefst 57 procent van de huidige agrarische bedrijven heeft geen opvolger. Kansen te over, maar kennis is daarbij onontbeerlijk, vindt Canrinus. ‘Wees niet tevreden met wat je krijgt aangeboden maar ga op zoek naar meer. Voor een langetermijnvisie moet je van het erf af. Een echte ondernemer melkt geen koeien, maar kievieten, biobrandstof, of vermoeide zakenlui.’
‘Het verschil tussen de boer die op zijn trekker rondjes blijft rijden en de boer die nieuwe inzichten buiten het eigen erf opdoet kan jaarlijks oplopen tot vijfhonderd euro aan opbrengst per koe’, weet de Drentse veehouder Harm Holman uit de praktijk.