Wetenschap - 7 januari 1999

Kans op explosie in mestput neemt toe

Kans op explosie in mestput neemt toe

Kans op explosie in mestput neemt toe

De kans op methaanexplosies gaat omhoog met de invoering van nieuwe huisvestingssystemen voor varkens. De nieuwe systemen hebben een groter oppervlak aan dichte vloer, omdat dat beter is voor milieu en welzijn. Die dichte vloer voorkomt echter dat opgehoopt methaan kan ontsnappen. Als de methaanconcentratie hoger wordt dan de explosiegrens, dan is een enkel vonkje voldoende om het luchtmengsel te laten exploderen

Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) komt tot deze conclusie naar aanleiding van onderzoek naar de oorzaken van een explosie die zich eind 1997 heeft voorgedaan bij een varkenshouder. Voldoende ventilatie in de put bleek essentieel. Bij gebrekkige luchtverversing kan de methaanconcentratie in de put al na een paar dagen zo hoog worden dat die boven de explosiegrens komt. Normaliter zorgen de ventilatoren die de lucht in de afdeling verversen ook voor voldoende luchtcirculatie in de put. Het geproduceerde methaan wordt dan afgevoerd. Bij uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij koud weer of als er zware varkens op de roosters staan, is de luchtverversing van de put minimaal. Dit verschijnsel wordt versterkt door een groter oppervlak aan dichte vloer boven de put. L.N