Nieuws - 15 september 2011

'Kamernood hoger dan vorig jaar'

De woningnood in Nederland loopt uit de hand. Er is een tekort van ongeveer dertigduizend studentenkamers, stelt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Dat zijn er tienduizend meer dan vorig jaar. In Wageningen gaat het volgens de LSVb 'de goede richting op'.

25-containerwoningen.jpg
De studentenvakbond heeft cijfers opgevraagd bij de gemeenten en studentenhuisvesters. Volgens deze cijfers zou het tekort in Wageningen tot 2015 zeshonderd kamers bedragen, na realisatie van voorgenomen nieuwbouwplannen van studentenhuisvester Idealis. De gemiddelde wachttijd voor een onzelfstandige kamer van Idealis kan oplopen tot 14 maanden. De woningnood is hoger dan uit dit overzicht blijkt, want het tekort aan kamers voor internationale studenten (700), valt buiten deze cijfers.
Volgens de LSVb realiseert Idealis de komende jaren 1000 wooneenheden. Volgens Corina van Dijk van Idealis betreft het voor 700 kamers concrete plannen:  245 kamers aan de Rijnsteeg en 95 studenteenheden op Kortenoord. Ook gaat de huisvester 300 kamers aan de Zandlaan in Ede verhuren. Bovendien zorgt de universiteit voor circa 300 extra kamers aan de Haarweg (153), aan de Stadbrink (44) en op een kazerneterrein in Ede (100). De universiteit wil op korte termijn nog eens honderd extra tijdelijke kamers realiseren om het verwachte kamertekort voor buitenlandse studenten te voorkomen.
'Het gaat de goede richting op in Wageningen,' constateert Ten Have. 'Een aantal jaren ging het slecht door onhandig beleid, maar inmiddels reageert Idealis een stuk adequater op de groeiende studentenaantallen. Ze hebben natuurlijk een hoop slechte publiciteit gehad, Wageningen werd door andere studentensteden aangehaald om te bewijzen dat het altijd nog slechter kon. Hier zaten in de winter nog steeds studenten op de camping. Dat willen de gemeente, Idealis en de universiteit niet meer.'
Overige studentensteden staan er een stuk slechter voor. In Amsterdam is er een tekort van 9000 kamers tot 2015. In Utrecht bedraagt het tekort 6700.