Nieuws - 1 januari 1970

Kamer wil kale bachelortitel voor hbo

De Tweede Kamer wil niet dat hogescholen titels verlenen met wetenschappelijke toevoegingen als ‘of science’ en ‘of arts’. Ook niet aan afgestudeerden van opleidingen die serieus onderzoek verrichten. De Hbo-raad is teleurgesteld, maar staatssecretaris Rutte heeft de deur nog niet helemaal dichtgegooid.

Ondanks alle twijfels van de universiteiten over de haalbaarheid van de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek, lijkt de invoering ervan steeds dichterbij te komen. Maar op het punt van het onderscheid tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs zetten vooral coalitiepartijen CDA en VVD de hakken in het zand. Ze willen niet tornen aan de binariteit, en niet akkoord gaan met het advies dat de commissie van de Noorse hoogleraar Abrahamsen deze zomer uitbracht. Die constateerde dat de kloof tussen het hbo en het WO in Nederland wel erg diep is, wat bijvoorbeeld leidt tot problemen met de internationale vergelijkbaarheid van diploma’s. Hbo-afgestudeerden met een kale bachelortitel zonder de toevoeging ‘of science’ en ‘of arts’ hebben in het buitenland heel wat uit te leggen als ze een vervolgopleiding willen doen. De commissie pleitte daarom in eerste instantie voor het compromis om afgestudeerden van hbo-opleidingen waar serieus (toegepast) onderzoek wordt verricht, titels mee te geven met wetenschappelijke toevoegingen.
CDA-woordvoerder Cisca Joldersma wil er niet aan. Het Kamerlid stelt dat bijna elke hbo-opleiding in zekere zin aan onderzoek is gelinkt. ‘Maar hogescholen leiden studenten voor andere doeleinden op dan universiteiten. Dat verschil moet duidelijk blijven.’
Andere Kamerleden verweten de titulatuurcommissie ‘gepolder’. Dat verbaasde Rutte. ‘We hebben nu juist op verzoek van de Tweede Kamer een commissie met buitenlandse deskundigen ingesteld die de internationale positie van ons binaire stelsel moest vaststellen. Professor Abrahamsen constateert dat het hbo in beweging is en heeft daartoe bij de diplomatoekenning een voorstel gedaan waarmee ik ook moeite heb. Maar voor we het kind met het badwater weggooien, wil ik er eerst nog eens naar laten kijken.’ De staatssecretaris schakelt daar accreditatieorganisatie NVAO bij in.
De Hbo-raad is teleurgesteld. Slecht vergelijkbare diploma’s komen de internationalisering volgens de koepelorganisatie niet ten goede. / HOP