Nieuws - 8 maart 2001

Kaarten maken voor Rijkswaterstaat

Kaarten maken voor Rijkswaterstaat

Hannes Sanders, vijfdejaars Landinrichting

"Ik heb vier maanden bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in Leiden rondgelopen, op de afdeling GIS (geografische informatiesystemen) en Milieueffectrapportages. Ik heb me tijdens mijn stage vooral beziggehouden met het maken van kaarten van gebieden waarvoor nieuwe snel- en waterwegen ontwikkeld worden. Er blijken nog geen objectieve methoden te bestaan voor het meten van de milieueffecten van nieuwe plannen op recreatiegebieden. Bij de plannen voor de Maaswerken, waarbij de rivieren meer ruimte krijgen, is voor het eerst aandacht geweest voor de effecten op de recreatie. Ik heb ook gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe methoden. Verder heb ik wat rondgekeken bij de Meetkundige Dienst. Er wordt op projectbasis gewerkt en de opbouw van de organisatie was best lastig te doorgronden. Typisch voor werken bij de rijksoverheid is dat alles wat je doet controleerbaar moet zijn. Iedere week moest je een formulier invullen met wat je voor welk project gedaan had. Dat was best lastig, want op een dag terugkijkend weet je voor de helft van de dag niet meer wat je hebt uitgevoerd.

Ik ben er achter gekomen dat ik kaarten maken leuker vind dan beleidsstukken schrijven. Beleidsstukken zijn toch meer een aanzet tot een aanzet en verdwijnen in een la. Kaarten zijn een stuk tastbaarder en moeten liefst morgen af. Je werkt echt toe naar hun publicatie. De stress die dat met zich meebrengt, vind ik wel prettig.

Ik heb wel gemerkt dat als je braaf je uren draait, je weinig puf hebt om 's avonds nog wat te doen. Ik heb een fiets opgeknapt en op internet gezocht naar een auto, een klassieker. Ik heb er al ??n, maar die is het opknappen niet meer waard. Tegen het eind van mijn stage heb ik een andere Lancia A112, een soort Mini, gekocht. Hij is iets ouder en wat specialer.

Ik woonde tijdens mijn stage bij mijn ouders in Delft. Ik was eerst van plan een kamer te zoeken, maar omdat ik in september tegelijk met de eerstejaars aankwam, zag ik dat toch niet zo zitten. Mijn ouders zaten echter vaak in een ander huis, dat ze net gekocht hadden. Achteraf ben ik wel blij dat ik bij hen ben gaan wonen. Alles was er gewoon.

Ik ben de eerste twee maanden van mijn stage nog vaak in Wageningen geweest, omdat ik als student-assistent hielp met de organisatie van de open dagen. Ze vonden het bij de Meetkundige Dienst gelukkig niet erg als ik er een dag niet was.

Ik vond het leuk om vrij dicht op de besluitvorming te zitten. Je mag echter niks van de plannen naar buiten brengen. Dat was soms best lastig."

Yvonne de Hilster

'Ik heb ben er achter gekomen dat ik kaarten maken leuker vind dan beleidsstukken schrijven'