Nieuws - 1 februari 2007

Jop Kipp

Straks niet meer op de fiets

88_opinie_0.jpg
Vijftien jaar werkt Jop Kipp al in de glastuinbouw, bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Naaldwijk. ‘Ik kijk als onderzoeker Bedrijfssystemen naar vernieuwende kassystemen die minder uitstoten en meer hergebruiken, en naar inpassing van kassen in stedelijke gebieden. Dan gaat het bijvoorbeeld over minder lichtuitstoot, maar ook over zelf kunnen plukken, een kaswinkel, of een sociale functie als zorgkas.’
Jop komt uit een bosbouwfamilie, maar studeerde zelf af in de Bodemnatuurkunde in Wageningen. Daarna werkte hij als docent en onderzoeker aan de toenmalige Landbouwuniversiteit, op de hogere landbouwschool in Groningen en in de fruitteelt.
‘Ik was net bezig met het minst leuke deel van mijn werk, de administratie’, vertelt Jop, die ook een onderzoeksprogramma voor LNV leidt. ‘Maar dat moet ook gebeuren.’ Bezoeken aan tuinders vindt hij leuker. ‘Er lopen verschillende grote projecten bij voorlopers die nieuwe dingen willen proberen. Dat zijn leuke mensen om mee te discussiëren, je krijgt veel weerwoord. Deze ondernemers kunnen ook wat langer vooruit kijken. Veel anderen denken noodgedwongen alleen maar aan overleven.’
Jop is zeer ingenomen met de aanstaande verhuizing van zijn werk naar Bleiswijk. ‘In de nieuwe kassen kunnen we de detailvragen die we nu krijgen beter beantwoorden. Het is alleen is voor mij iets lastiger te bereiken. Ik fiets nu tien kilometer. Straks moet ik 25 kilometer reizen, en dat ga ik denk ik niet iedere dag op de fiets doen. Misschien probeer ik mijn werktijden wel aan te passen.’